Billeder fra kongres

M√łd os p√• Facebook

Links

Her har vi samlet en række relevante links

Udvalg

Oversigt over diverse udvalg

Galleri

Billeder fra forskellige begivenheder samles her

Arbejdsprogram for

SOCIALDEMOKRATIET i Lemvig Kommune

2018 ‚Äď 2021

FRIHED, LIGHED og SOLIDARITET

Partiet der arbejder for hele kommunen

1.INDLEDNING

Socialdemokraterne i Lemvig Kommune har udarbejdet et arbejdsprogram for perioden 2018-2021 for Lemvig Kommune.

Socialdemokraterne vil i Lemvig Kommune arbejde for, at kommunen er et sted, hvor man kan leve et godt liv - både som barn, ung, voksen og ældre.

Socialdemokratiets grundl√¶ggende menneskesyn er at modvirke og nedbryde de forskelle, der er grundlagt gennem arv og milj√ł, s√• ingen p√• grund af begr√¶nsede foruds√¶tninger forhindres i at leve en rig og meningsfyldt tilv√¶relse.

Socialdemokraterne vil arbejde for, at ingen borgere ender i en gråzone.

Socialdemokraterne vil arbejde for et bredt politisk samarbejde, hvor nærværende valgprogram vil være synligt for Lemvig Kommunes borgere.

2.SOCIAL- og SUNDHEDSOMR√ÖDET

Socialdemokratiets socialpolitik bygger på den grundlæggende holdning, at alle borgere i samfundet har rettigheder og pligter. Alle har et ansvar. Et ansvar over for sig selv, for hinanden og for fællesskabet.

Det er fællesskabets opgaver at bidrage til, at den enkelte gives forudsætninger og muligheder for at tage ansvaret for sit eget og andres liv.

De socialdemokratiske kerneværdier er frihed, lighed og solidaritet.

For os er det vigtigt at erkende, at den verden vi lever i forandrer sig. Derfor skal vi hele tiden finde nye l√łsninger og svar, der tilpasser sig de nye tider. Men stadigv√¶k med stor respekt for vore kernev√¶rdier.

Det er socialdemokraternes politiske m√•l og ambitioner, at ethvert menneske skal have mulighed for at virkeligg√łre sine dr√łmme inden for f√¶llesskabets rammer. Det er vigtigt, at det er det enkelte menneske, der er i centrum.

I fællesskabets ånd er det vigtigt, at der arbejdes målrettet for at prioritere indsatsen overfor de mindre ressourcestærke og de svageste grupper i det hele taget.

Socialdemokraterne vil opprioritere den forebyggende og tidlige indsats, b√•de for b√łrnene, de unge og de √¶ldre, for derigennem at g√łre en forskel.

At tage ansvar for og at sikre velfærdssamfundets udvikling er ikke en tilbagevenden til fortiden, men derimod et visionært spring ind i fremtiden.

Selvf√łlgelig har vi r√•d til et velf√¶rdssamfund, hvor vi tager vare om de svageste i samfundet. Vi har ikke r√•d til at lade v√¶re.

2.2 Ældre

Omsorg og rigtig prioritering g√•r h√•nd i h√•nd. Derfor skal de √¶ldre, der har et s√¶rligt behov for hj√¶lp og st√łtte, prioriteres h√łjest.

Tryghed for de √¶ldre handler blandt andet om at vide, at hj√¶lpen er der, hvis man f√•r brug for den. N√•r et √¶ldre menneske ikke l√¶ngere kan klare sig selv og f√•r brug for hj√¶lp, har kommunen et klart og entydigt ansvar for at tilbyde de n√łdvendige omsorgs- og plejeydelser. √Üldre med behov for hj√¶lp skal m√łdes med respekt, omsorg og kvalitet.

Det er meget vigtigt for socialdemokratiet, at antallet af gode og rummelige √¶ldre- og plejeboliger hele tiden modsvarer det aktuelle behov. Socialdemokratiet √łnsker, at der ud over √¶ldreboliger for enlige ogs√• findes et antal √¶ldreboliger for √¶gtepar.

Socialdemokratiet ser velvilligt p√• nye teknologiske hj√¶lpemidler, hvis de giver mulighed for at frig√łre tid til omsorg eller h√łjne borgernes livskvalitet. Det er dog vigtigt, at det sker ud fra en individuel vurdering, med borgerens accept og at den √¶ldre kan profitere af det teknologiske hj√¶lpemiddel.

Forebyggende hjemmebes√łg er for os en vigtig del af det forebyggende arbejde og skal derfor prioriteres h√łjt. Det overordnede m√•l er - med udgangspunkt i den enkelte √¶ldres konkrete situation - at sikre gode livsbetingelser ved at yde r√•d og vejledning om kommunens tilbud. Hjemmebes√łgene har et klart forebyggende sigte og medvirker ogs√• til at tilskynde de √¶ldre til at v√¶re aktive b√•de uden for og i eget hjem.

Det er vigtigt, at hjemmeplejen tilf√łres de n√łdvendige ressourcer, s√• vi sikrer en h√łj kvalitet p√• √¶ldreomr√•det. Det v√¶re sig b√•de praktisk bistand og personlig pleje.

Vi mener, at tr√¶ning f√łr ydelse er et rigtig godt tilbud. Det giver den √¶ldre mulighed for at genoptr√¶ne tabte funktioner, hvilket giver borgeren en h√łjere livskvalitet.

Socialdemokrater st√łtter klippekortsordningen, der sikrer beboere i hjemmet og p√• plejehjem en vis grad af selvbestemmelse, idet de selv v√¶lger hvad timerne skal bruges til.

Dagcenterfunktionen har b√•de socialt og forebyggende form√•l. Derfor er det vigtig, at der er det n√łdvendige antal dagcentre, og at brugere, der har behov herfor, tilbydes befordring.

Socialdemokratiet vil fortsat arbejde for at opkvalificere demensindsatsen i Lemvig Kommune. Vi vil arbejde for at der altid kan leveres kvalificeret hj√¶lp og r√•dgivning til den enkelte demente og dennes p√•r√łrende.

Vi vil aktivt arbejde videre med, at g√łre Klinkby til et kraftcenter for demens i Lemvig Kommune, hvor alle boliger skal v√¶re demensenheder. Vi √łnsker at skabe vores egen version af en demenslandsby, hvor beboerne vil kunne f√¶rdes frit og sikkert rundt og deltage i aktiviteter uden risiko for at skade sig selv eller andre.

Der er bevilget penge til d√łgnrytmebelysning i √©n boenhed og hvis resultatet bliver som forventet, vil vi arbejde for, at der skal installeres d√łgnrytmebelysning i de resterende boenheder.

Socialdemokratiet vil ogs√• investere i at de tilknyttede √¶ldreboliger skal benyttes til mindestuer, til gl√¶de for de demente og deres p√•r√łrende.

Maden til de √¶ldre er en m√¶rkesag for Socialdemokratiet. Vi er meget opm√¶rksomme p√•, at maden er en af de vigtigste omdrejningspunkter vores gamle har tilbage. Det er derfor vigtigt, at Lemvig Centralk√łkken underst√łttes i at kunne levere n√¶rende og indbydende kost.

Vi √łnsker, at plejecentre med levebomilj√łer fortsat skal kunne producere maden i de enkelte k√łkkener, s√• beboerne kan se og dufte hvad de skal have til middag.

Vi √łnsker ogs√• at de resterende 3 plejecentre skal have samme mulighed. Derfor vil vi arbejde for at der gives en bevilling til at reetablere k√łkkenerne i Harbo√łre, B√¶kmarksbro og B√łvling plejecentre. Ligeledes √łnsker vi en bevilling til at genoptage driften.

2.3 Handicappede

Socialdemokratiet √łnsker, at mennesker med et handicap kan f√• den forn√łdne hj√¶lp og st√łtte.

Ved ans√łgning om hj√¶lpemidler b√łr sagsbehandlingen fremmes mest muligt for at lette den handicappedes hverdag.

Vi √łnsker, at alle borgere med fysisk og/eller psykisk handicap kan f√• en egnet bolig i et passende milj√ł der tilgodeser den enkeltes behov.

Familier med et handicappet familiemedlem i hjemmet skal sikres den forn√łdne √łkonomiske mulighed og anden st√łtte for forbliven i hjemmet, s√• l√¶nge det sker p√• frivillig basis og under forsvarlige vilk√•r, samt p√• en s√•dan m√•de, at der er balance mellem den konkrete persons behov og familiens muligheder for at im√łdekomme disse.

Aflastningstilbud skal tage udgangspunkt i den handicappedes og familiens behov.

Hjemmeboende unge med handicap skal have adgang til aktiviteter blandt jævnaldrende uden at være ledsaget af et familiemedlem.

Socialdemokratiet √łnsker bruger-/p√•r√łrender√•d p√• samtlige plejehjem og bof√¶llesskaber for handicappede.

Vi vil arbejde for, at det er den handicappede der er i centrum for sagsbehandlingen og at sagsbehandleren anlægger et helhedssyn og giver den rette vejledning på tværs af forvaltningsskel.

2.4 Sundhedspolitik

Socialdemokratiet hilser med stor tilfredshed at sundhedsomr√•det ‚Äď p√• socialdemokraternes initiativ - er blevet et tema i Lemvig Kommunes overordnede vision. Her st√•r bl.a., at "Udviklingen i Lemvig Kommune skal baseres p√• v√¶kst, b√¶redygtighed og sundhed gennem hele livet".

Som socialdemokrater vil vi arbejde ih√¶rdigt for, at dette ikke bare bliver en floskel, men en vision der forpligter den kommende kommunalbestyrelse. Ikke bare med ord, men med reel handling, med den n√łdvendige √łkonomi og med mod til at tr√¶ffe de n√łdvendige beslutninger og igangs√¶tte de n√łdvendige tiltag - det t√łr vi, og det vil vi!

Vi har blandt andet sat store fingeraftryk p√• den nye sundhedspolitik, hvor de ambiti√łse m√•l r√¶kker langt ind i fremtiden.

N√•r vi som socialdemokrater taler om "sundhed gennem hele livet", s√• mener vi, at det er vigtigt, at alle har mulighed for at leve et sundt liv. Der skal v√¶re lighed i sundhed, og vi har en stor forpligtigelse for at sikre, at det ogs√• g√¶lder de svageste borgere. Vore ressourcer som mennesker er forskellige, men de borgere, der har brug for s√¶rlig hj√¶lp af fysiske, psykiske, sociale eller kulturelle √•rsager, de skal ydes en hj√¶lp, der giver dem mulighed for at underst√łtte egen sundhed.

Vi socialdemokrater t√¶nker meget bredt, n√•r vi t√¶nker sundhed. Det g√¶lder bl.a., at borgernes adgang til sunde valg skal v√¶re enkle og tilg√¶ngelige. Samtidig skal Lemvig Kommune medvirke til at skabe rammerne for et sundt liv, og vi skal st√łtte borgerne i at drage bedst mulig omsorg for eget helbred.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der fortsat er adgang til sund kost i daginstitutioner og skoler. For at leve op til kommunens vision p√• sundhedsomr√•det, vil socialdemokratiet ligeledes arbejde for at b√łrn og unge i daginstitutioner og skoler f√•r motion hver dag.

Socialdemokratiet mener, at hallerne spiller en betydelig rolle med at opfylde kommunens sundhedspolitik, og derfor er det vigtigt, at brugerne også her har adgang til sund kost.

Men også på ældre og handicapområdet skal der tænkes sundhed ind i dagligdagen og i fremtidig planlægning - f.eks. omkring madproduktion og de aktiviteter der tilbydes i ældre- og dagcentre.

Omkring den fysiske planl√¶gning skal der ved nybygning, byfornyelse og andre lignende tiltag v√¶re fokus p√•, at tilg√¶ngelighed prioriteres h√łjt. Herunder nyetablering og forbedring af eksisterende g√•- og cykelstianl√¶g og adgang til vore sk√łnne naturomr√•der og de mangfoldige motionsmuligheder, der findes i kommunen.

Lemvig Kommune skal have det n√łdvendige personale og ressourcer til sikre fokus p√• og udvikling af sundhedsindsatsen. Men Lemvig Kommune kan ikke l√łfte opgaven alene. Det kr√¶ver ud over de kommunale institutioner et t√¶t samarbejde med bl.a. foreningslivet, hallerne, sogneforeninger og andre akt√łrer, der i kommunen har kontakt med og er i dialog med borgerne. Dette samarbejde vil vi arbejde for at videreudvikle.

P√• mange omr√•der - men m√•ske is√¶r p√• sundhedsomr√•det - er den forebyggende og tidlige indsats af stor betydning. Derfor vil socialdemokraterne arbejde for, at der er opm√¶rksomhed p√• dette, og at der afs√¶ttes √łkonomi og ressourcer hertil i de kommende politiske prioriteringer.

2.5 Sundhedscentre og tværfagligt samarbejde

For socialdemokratiet er det vigtig, at der p√• sundhedsomr√•det hele tiden er det n√łdvendige antal kvalificerede faglige personale til r√•dighed.

Især på grund af kommunens geografiske placering har det på nogle områder været svært at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Bl.a. er vi som socialdemokrater bekymret for at sikre et tilstrækkeligt antal praktiserende læger i Lemvig Kommune i fremtiden.

Det er ganske vist regionens opgave at sikre den n√łdvendig l√¶ged√¶kning, men kommunen kan bidrage til at g√łre det mere attraktiv at neds√¶tte sig som praktiserende l√¶ge i Lemvig Kommune.

Vi er meget tilfredse med etableringen af Sundhedshuset i B√łvlingbjerg, der har skabt grobund for attraktive faglige f√¶llesskaber med mulighed for faglige synergieffekter.

Vi vil arbejde for at etableringen af akuthuset i Lemvig s√¶ttes h√łjest p√• dagsordenen. Det er uhyre vigtigt at s√• mange funktioner som muligt kan foreg√• lokalt med kvalificerede behandlere.

Der er sket en stor udvikling i de n√¶re sundhedstilbud i Lemvig Kommune de sidste fire √•r, regionalt med l√¶gehelikopter og akutbil ‚Äď og kommunalt ikke mindst med Tryghedshotellet, hvor fokus er p√• at undg√• un√łdvendige sygehusindl√¶ggelser, og hvor borgerne kan f√• et kortvarigt ophold p√• vej hjem p√• hospitalet.

Socialdemokratiet vil arbejde for at borgerne skal kunne f√łle sig trygge gennem samarbejde kommuner, region og l√¶ger imellem.

Socialdemokratiet vil arbejde for at videreudvikle kommunale tilbud indenfor genoptræning og rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse, misbrugsrådgivning og -behandling samt sundhedspleje.

2.6 Genoptræning og rehabilitering

For socialdemokratiet er det meget vigtigt at have fokus på at udbygge og forbedre de kommunale tilbud indenfor genoptræning og rehabilitering.

Den socialdemokratiske gruppe arbejder hvert år på at sikre en udvikling af indsatsen på området.

Etableretingen af rehabiliteringscentret i Alparken var derfor et vigtigt skridt i retning af en sammenh√¶ngende kommunal indsats og vi √łnsker, at underst√łtte og udvikle p√• det potentiale der er i tilbuddene p√• Alparken.

Socialdemokratiet er sikre på, at en ekstra og tidlig indsats på dette område medvirker til at begrænse antallet af genindlæggelser af især ældre borgere, der udskrives fra sygehuset til genoptræning.

Socialdemokratiet tror p√•, at en aktiv indsats medvirker til at begr√¶nse kommunens udgifter til aktivitetsbestemte sundhedsudgifter (kommunal betaling for sygehusindl√¶ggelser og l√¶gebes√łg). Vi ser hellere, at der satses p√• en aktiv genoptr√¶ning med fokus p√• borgernes fysiske, psykiske og sociale f√¶rdigheder.

2.7 Frivilligt socialt arbejde

Socialdemokratiet l√¶gger stor v√¶gt p√• det store frivillige sociale arbejde, der udf√łres. Vi finder, at det har uvurderlig v√¶rdi for mange mennesker. Det er vigtigt, at dette arbejde udvikles og styrkes gennem et n√¶rt og m√•lrettet samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer og foreninger.

V√¶restedet i Thybor√łn og Aktivitetshuset i Lemvig er sammen med mange andre tilbud i kommunen meget vigtige for den indsats, der g√łres og skal g√łres.

For socialdemokratiet er det vigtigt, at kommunen er medvirkende til at sikre det √łkonomiske fundament, for at s√•danne tilbud kan forts√¶tte og videreudvikles.

3.FAMILIE- OG KULTUROMR√ÖDET

3.1 B√łrne- og ungepolitik

B√łrn og unge, der vokser op under belastende forhold i familien, har st√łrre sandsynlighed for selv at f√• et d√•rligt livsforl√łb.

Men den såkaldte sociale arv er ikke en naturlov. Tværtimod skyldes det ofte den ulighed, der er i de chancer, muligheder og livsvilkår, det enkelte barn har.

Derfor skal belastede familier have mulighed for at f√• den n√łdvendige st√łtte.

For socialdemokratiet er tidlig og forebyggende indsats ogs√• her n√łgleord. Det enkelte barn skal sikres en sund og alsidig udvikling med udgangspunkt i dets egne foruds√¶tninger s√• vidt muligt i n√¶rmilj√łet.

Fundamentet for en god udvikling l√¶gges i barnets f√łrste leve√•r, og derfor skal indsatsen her prioriteres h√łjt. Der skal arbejdes forebyggende og ske en tidlig koordineret og tv√¶rfaglig indsats overfor b√łrn med s√¶rlige behov.

For socialdemokraterne er det meget vigtig, at der prioriteres ressourcer til denne indsats. Meget gerne ved at turde nytænke for at sikre sammenhæng og helhed i hverdagen for familien og barnet.

Socialdemokratiet vil sikre, at der er gode tilbud til b√łrn med s√¶rlige behov.

Rummelighed og forebyggelse er vigtige principper for indsatsen p√• b√łrne- og ungeomr√•det.

Indsatsen for mere rummelighed p√• arbejdsmarkedet, i sundhedsv√¶senet, i dagtilbud og i folkeskolen skal fastholdes og udvikles. Det sikrer et l√łft og inkludering til alle familier, b√łrn og unge, som har ret til at v√¶re en del af f√¶llesskabet. Socialdemokratiet vil arbejde for at de n√łdvendige ressourcer tilf√łres hertil.

For at bryde udsatte b√łrns isolation, opbygge selvv√¶rd og sociale kompetencer samt etablere sunde relationer til j√¶vnaldrende og voksne vil Socialdemokratiet v√¶re garant for at g√łre en positiv forskel, n√•r det g√¶lder arbejdet i ungdomsklubber, klubber, sportsforeninger m.fl. . Socialdemokraterne √łnsker en klippekortsordning til foreningsaktiviteter for den enkelte, som m√•tte have behov for det. S√•ledes at det ikke er familiens √łkonomi som s√¶tter begr√¶nsningen for barnets deltagelse.

For b√łrnefamilier er det meget vigtigt, at der er pasningsgaranti. Men vel at m√¶rke en pasningsgaranti, hvor kvalitet og fleksibilitet vejer tungt. Socialdemokratiet √łnsker forskellige valgmuligheder til de forskellige pasningsbehov, som er fagligt og √łkonomisk b√¶redygtigt.

3.2 Folkeskolerne

B√łrn er forskellige og har derfor krav p√• forskellige udfoldelsesmuligheder. Socialdemokratiet er opm√¶rksomme p√•, at dette ideal kan v√¶re sv√¶rt at im√łdekomme i en ofte presset hverdag, men det m√• ikke afholde os fra at betragte dette som vores √łnske for en overordnet rettesnor for p√¶dagogikken i Lemvig Kommunes skoler.

Socialdemokratiet √łnsker derfor en skole med plads for alle.

 • hvor barnets l√¶ring er i centrum.
 • hvor alle b√łrn udfordres med udgangspunkt i det enkelte barns foruds√¶tninger.
 • hvor barnet aktivt inddrages i egen l√¶reproces, hvor det f√łler, at det g√łr fremskridt.
 • hvor faglighed, fysisk aktivitet og musisk-kreativ udfoldelse udg√łr et samlet hele.
 • hvor skolen gennem aktivt skole-hjem samarbejde sikrer barnet et l√¶ringsmilj√ł, hvori barnet f√•r mulighed for at erkende egne s√•vel som f√¶llesskabets muligheder.

Kun herigennem er det muligt at skabe en ‚ÄĚfolkets skole‚ÄĚ- en folkeskole.

Socialdemokratiet √łnsker en skole, som kan give trygge og varierede rammer for b√łrnenes l√¶ringssituationer.

Dette kræver:

 • Tidssvarende undervisningsmaterialer.
 • Mulighed for at benytte moderne it-udstyr som en integreret del af undervisningen.
 • Klasselokaler med rummelighed, lys og luft, og som giver mulighed for at benytte varierede undervisningsformer.
 • At kravene i undervisningsmilj√łloven opfyldes p√• alle folkeskoler.
 • At elevevalueringer skal have et p√¶dagogisk og ikke et rangordningsm√¶ssigt sigte.

En god skole kr√¶ver velfungerende ansatte. Socialdemokratiet vil arbejde for, at de ansatte f√•r st√łrst mulig indflydelse p√• eget arbejde, samt at behovene for videre- og efteruddannelsen af l√¶rere og p√¶dagoger bliver im√łdekommet, s√• den enkelte medarbejder sikres optimale vilk√•r for sit virke. P√¶dagogisk arbejde med b√łrn er et af de vigtigste arbejdsfelter i vort land. Dette arbejde m√• derfor sikres de bedst mulige betingelser.

Socialdemokratiet √łnsker naturligvis, at b√łrnenes skolegang er s√• n√¶r knyttet til hjemmilj√łet som muligt. Ikke mindst af hensyn til det n√¶re skole-hjem samarbejde er det af betydning, at skolen ligger i hjemmets n√¶rhed. Men hvis der skal prioriteres, mener socialdemokratiet alligevel, at hensynet til kvalitet i skolen, som defineret ovenfor, m√• g√• forud for n√¶rhedsprincippet.

Socialdemokratiet anerkender b√łrns forskellighed. B√łrn med fysiske handicap eller l√¶ringsm√¶ssige handicap af forskellig art har krav p√•, at der etableres s√¶rlige foranstaltninger, s√• ogs√• de f√łler sig v√¶rdsat som l√¶rende individer. Socialdemokratiet anerkender princippet om rummelighed i skolen, men er opm√¶rksomme p√•, at en konsekvent gennemf√łrelse kr√¶ver mange ressourcer i klassev√¶relset. Vi vil arbejde for, at der stadig skal v√¶re mulighed for at iv√¶rks√¶tte specialp√¶dagogiske foranstaltninger for elever der har behov herfor.

Socialdemokratiet vil fortsat arbejde for, at der på alle folkeskoler bliver mulighed for, at eleverne får et sundt måltid en eller flere gange ugentligt.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) b√łr fortsat styrkes og forbedres, da den er med til at sikre alle unge et godt grundlag for et bredt og kvalificeret valg af uddannelse og erhverv.

Socialdemokratiet vil sikre, at der i Lemvig Kommune eksisterer relevante tilbud af s√¶rligt tilrettelagte uddannelsesforl√łb (STU) til unge med s√¶rlige behov.

Socialdemokratiet √łnsker, at b√łrnenes skolegang er s√• n√¶rt knyttet til hjemmilj√łet som muligt. Men hvis der skal prioriteres, mener socialdemokratiet alligevel, at hensynet til kvalitet i skolen, som defineret ovenfor, m√• g√• forud for n√¶rhedsprincippet. P√• baggrund af demografien og befolkningsudviklingen mener socialdemokratiet, at debatten om struktur og minimumsmodel indenfor omr√•det fortsat er n√łdvendigt.

3.3 Andre undervisningstilbud i Lemvig Kommune

Socialdemokratiet l√¶gger stor v√¶gt p√• lokal mulighed for uddannelse og st√łtter derfor:

 • Lemvig kommunale Ungdomsskole
  Lemvig kommunale Ungdomsskole tilbyder b√łrn og unge mellem 13 ‚Äď 18 √•r undervisning og aktiviteter i fritiden.
 • Produktionsskolen Nordvestjylland
  Produktionsskolen er et tilbud til unge mellem 18 ‚Äď 25 √•r, der st√•r over for valg af uddannelse og erhverv.
 • Danmarks Fiskeriskole
  Danmarks Fiskeriskole i Thybor√łn tilbyder den obligatoriske sikkerheds- og grunduddannelse for unge fra 16 √•r, der vil uddannes som fisker. Erhvervsuddannelsen afsluttes med erhvervsfiskeriets Bl√• Bevis. Danmarks Fiskeriskole tilbyder ogs√• uddannelsen til fiskehandler og vodbinder samt tilbyder ogs√• videreuddannelse indenfor fiskeriomr√•det.
 • VUC-Lemvig, Lemvig Gymnasium, Lemvig Handelsskole, VIA samt L√¶reruddannelsen og HF i N√łrre Nissum
  Socialdemokraterne vil på såvel kommunal- som regionsplan arbejde for, at sikre, at de nuværende undervisningsinstitutioner kan forblive i Lemvig Kommune og gerne udbygges.

Vi vil arbejde for en yderligere styrkelse af uddannelsesinstitutioner i Lemvig Kommune, ved at arbejde på at få f.eks. en erhvervsuddannelse til området. Undervisningsinstitutioner er en vigtig forudsætning for at tiltrække nye borgere, samt for at fastholde nuværende borgere.

Det kan blandt andet ske ved et samarbejde institutionerne imellem.

Disse undervisningsinstitutioner er en vigtig foruds√¶tning for at tiltr√¶kke nye borgere ‚Äď samt for at fastholde nuv√¶rende.

3.4 FRITIDS- OG KULTURPOLITIK

3.4.1 Det frivillige foreningsarbejde

Lemvig Kommune er kendetegnet ved et meget aktivt foreningsliv.

Socialdemokratiet s√¶tter stor pris p√• det arbejde, der udf√łres i kommunens mange foreninger og af frivillige. Der er mange ildsj√¶le, der yder et k√¶mpe frivilligt stykke arbejde - en indsats, som har en uvurderlig stor v√¶rdi.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der i Lemvig Kommune sikres gode vilk√•r og tilskudsmuligheder til foreningslivet. Socialdemokraterne vil indenfor de √łkonomiske rammer, i samarbejde med foreningslivet fors√łge at tilpasse tilbuddene til behovene.

Det frivillige foreningsarbejde er meget vigtigt og socialdemokraterne vil st√łtte og arbejde for at det vokser overalt i kommunen. Derfor skal Lemvig Kommunes √łkonomiske h√•ndsr√¶kning til foreningerne s√• vidt muligt tilpasses de lokale behov. Herunder vil Socialdemokratiet v√¶re med til at underst√łtte hallernes √łkonomiske grundlag.

Socialdemokratiet er sikre på, at denne udgift vil være en investering i fremtiden, en investering i borgerne i Lemvig Kommune, en investering der vil komme tifoldig tilbage.

3.4.2 Kulturområdet

Socialdemokratiet st√łtter et aktivt kulturliv med mange og forskelligartede tilbud.

Kultur- og musiklivet kan ikke kun vokse sig stort ved lokale og private initiativer. Socialdemokratiet vil arbejde for, at Lemvig Kommune skal v√¶re i front og udfarende. I samarbejde med aktive borgere skal kommunen opmuntre og st√łtte gr√¶srodsaktiviteter, der ses at v√¶re til gavn for kommunens borgere i de p√•g√¶ldende lokale omr√•der eller for kommunen som helhed.

3.4.3 Folkebiblioteket

Folkebiblioteket er en vigtig kulturinstitution, som til stadighed skal servicere borgerne med adgang til kulturarven og til nutidige informationer og kulturoplevelser.

Biblioteket skal sikres en fortsat udvikling, så tilbuddet til enhver tid lever op til de krav, der stilles til et moderne bibliotek.

Socialdemokratiet l√¶gger v√¶gt p√•, at der fortsat er fokus p√• serviceringen af kommunens n√¶romr√•der via en fleksibel bogbusordning. For at sikre en fleksibel l√•neordning i kommunens landsbyer og landomr√•der vil Socialdemokratiet arbejde for en (E-bus l√łsning) vi vil kalde dette for √Ü, E-Bus.

3.1.4 Museer og Lokalarkiver

Socialdemokratiet √łnsker stor politisk opm√¶rksomhed p√• museer og lokalarkiver for til stadighed at sikre mulighed for at fort√¶lle om kulturarven og det samfund, der er opbygget gennem generationer af bl.a. fiskere, arbejdere og b√łnder.

Socialdemokratiet vil v√¶re med til at sikre museernes √łkonomiske fundament og sikre gode vilk√•r for den store frivillige indsats, der ydes i lokalarkiverne.

4. TEKNIK- OG MILJ√ėOMR√ÖDET

4.1 Havnene

Socialdemokraterne vil arbejde for, at Lemvig Kommune fortsat har:

 • En god trafikhavn i Thybor√łn, der fortsat har mulighed for √łget tilgang af godstransport.
 • En aktiv fiskerihavn i Thybor√łn med de n√łdvendige servicefaciliteter, auktionshal m.m.
 • En attraktiv havn i b√•de Lemvig og Thybor√łn, der kan tiltr√¶kke lystsejlere og turister og dermed √łge aktiviteterne p√• havnene.
 • Vi √łnsker at havn skal bevare det maritime milj√ł, hvor erhverv, turisme og lokalbefolkningens behov forenes. Beddingen b√łr bevares som en driftig arbejdsplads, s√• havnen bevarer noget af det oprindelige milj√ł.

4.2 Kollektiv trafik

Den demografiske udvikling i de kommende år vil betyde store udfordringer med hensyn til opretholdelse af den kollektive transport på et acceptabelt niveau.

Socialdemokratiet √łnsker, at den kollektive trafik ‚Äď b√•de regionalt og lokalt fortsat er en reel mulighed i Lemvig Kommune.

Der skal v√¶re de n√łdvendige skolebusser, og der skal v√¶re mulighed for at komme til uddannelsesinstitutionerne i vore nabobyer.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at Region Midtjylland og kommunerne fastholder en ordentlig koordinering af den kollektive trafik. Derudover vil vi arbejde for at udbrede kendskabet til flextrafik. Hvor eftersp√łrgslen p√• kollektiv trafik er begr√¶nset, er det hverken samfunds√łkonomisk eller milj√łm√¶ssigt holdbart at vedblive med at betjene med store k√łreplanlagte busser.

Flexture vil mange steder i kombination med skolebusser, v√¶re de m√•de man kan opretholde et tilbud om √•ben offentligt trafik. Derfor √łnsker vi at fremme ordningen.

Det er vigtigt, at de forskellige k√łreplaner samordnes s√•ledes, at det bliver mere attraktivt at benytte den offentlige trafik.

Midtjyske Jernbaner (VLTJ) b√łr bevares til b√•de person- og godstrafik.

Socialdemokraterne vil arbejde for, at jernbanedriften i Vestjylland udbygges.

4.3 Færgefart

Thybor√łn‚ÄďAgger F√¶rgefart drives i f√¶llesskab af Thisted Kommune og Lemvig Kommune.

F√¶rgeforbindelsen er meget vigtig for personbefordring og godstransport til og fra Thybor√łn.

Socialdemokratiet √łnsker, at f√¶rgefarten mellem Thybor√łn og Agger opretholdes, men at f√¶rgeruten overdrages til staten.

4.4 Gang- og cykelstier

Socialdemokratiet bakker op om cykelstiplanen for Lemvig Kommune. Vi vil arbejde for, at der til stadighed bliver etableret flere gang- og cykelstier i kommunen.

Cykeltrafik og gode muligheder for at kunne f√¶rdes til fods i vore natursk√łnne omgivelser finder vi vigtige, b√•de set i relation til sundhed og til trafiksikkerhed.

Socialdemokraterne √łnsker at investere i cykelstier med et s√¶rligt fokus p√• b√łrnenes skolevej. Vi vil forsat presse p√• for at f√• staten til at etablere cykelstier ved den mere og mere trafikerede statsvej mellem Struer og Thybor√łn.

Socialdemokratiet mener, at cykelstier - udover at √łge trafiksikkerheden - ogs√• medvirker til √łgede turistaktiviteter.

Socialdemokratiet vil arbejde på at cykelstiforbindelserne fortsat bliver udbygget og mere sammenhængende, så der bliver færre huller i forbindelserne. Ligesom der skal være fokus på manglen på cykelstier i den sydlige del af kommunen.

4.5 Tilgængelighed for bevægelseshæmmede

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der ved renovering og nyanl√¶g af veje, stier og fortove tages hensyn til forbedret tilg√¶ngelighed for bev√¶gelsesh√¶mmede. Til hj√¶lp for blinde og svagtseende b√łr der etableres lydanl√¶g ved fodg√¶ngerovergange.

4.6 Byfornyelse

Socialdemokraterne vil arbejde for, at kommunens bygninger vedligeholdes og forbedres i overensstemmelse med bygningernes oprindelige udtryk og byggeskik, således at arkitekturen og kulturarven bevares, og at gader og fortove fremtræder rene og velholdte.

De senere √•rs byfornyelsesprojekter har virkelig forsk√łnnet kommunens byer, og vi √łnsker at forts√¶tte denne udvikling.

Socialdemokratiet vil arbejde for at vi fastholder byernes identitet, så både borgere og kommune har et ansvar for at byernes historie bevares.

Socialdemokratiet vil arbejde for at Lemvig Kommune f√•r udarbejdet en h√łjhuspolitik, s√• kommunen kan styre placeringen og opf√łrelsen af h√łjhuse i vore byer i kommunen.

4.7 Natur og Milj√ł

Socialdemokratiet vil sikre, at vandmilj√łet og naturbeskyttelsen fortsat forbedres.

Naturen er en af Lemvig Kommunes styrker. De store √•-systemer med udl√łb i Nissum Fjord og naboskabet til Limfjorden g√łr det vigtigt at sikre, at fosfor og kv√¶lstofudledningen minimeres.

Vi √łnsker, at der s√łges l√łsninger p√• mulige konflikter mellem anvendelse af jorden til landbrugsform√•l, byudvikling, r√•stofudvinding og beskyttelse af drikkevandet. Der skal v√¶re balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.

Socialdemokratiet √łnsker, at det kommunale milj√łtilsyn arbejder effektivt og uafh√¶ngigt af den enkelte virksomheds beliggenhed og produktion. Vi vil v√¶re med til at sikre, at Lemvig Kommune til stadighed vil v√¶re meget opm√¶rksom p√•, at s√•vel lovkrav som retningslinjer for udf√łrelse af tilsynspligten er optimal.

Socialdemokratiet vil arbejde for at der kommer til at ske en milj√łm√¶ssig oprydning p√• Harbo√łre Tange. Ligesom der vil blive arbejdet p√• at sikre milj√łet andre steder i kommunen hvor trusler truer milj√łet og grundvandet.

Socialdemokratiet vil arbejde for at Lemvig Kommune holder en f√łrerposition p√• det gr√łnne omr√•de, og vil arbejde p√• at fremme den √łkologiske produktion i kommunen.

4.8 Energi

Socialdemokratiet er og vil fortsat v√¶re aktive deltagere i udformning og udm√łntning af vindm√łlleplanerne i Lemvig Kommune.

Vi er i dag en af de kommuner der har flest vindm√łller. Vi mener dog at gr√¶nsen er ved at v√¶re n√•et med hensyn til flere landbaserede m√łller. Vi bakker op om l√łbende udskiftning af √¶ldre vindm√łller, til f√¶rre men mere effektive vindm√łller indenfor den g√¶ldende vindm√łlleplan.

Skal der √•bnes for nye landbaserede placeringer, vil Socialdemokratiet kr√¶ve at der en meget stor lokal forankring og eventuel kommunalt medejerskab. Vi mener, at fremtiden indenfor vindenergi tilh√łrer havvindm√łllerne og vi st√łtter op om VesterhavNord projektet. Vi anbefaler at m√łllerne skal placeres s√• langt fra kysten som muligt.

Vi vil sikre, at beskyttelse af natur og milj√ł bliver en vigtig del af energiplanl√¶gning.

Socialdemokratiet vil tilstr√¶be at f√• en ensartet billig varmepris i Lemvig Kommune. Vi √łnsker at udnyttelsen af vedvarende energi som solenergi, b√łlgeenergi, vindm√łller og biogas bliver s√• h√łj som mulig, hvor dette er attraktivt.

Dette skal ske ved samarbejde mellem alle interessenter b√•de varme- og energiproducenter, men i h√łj grad ogs√• forbrugerne.

Lemvig Kommune skal g√• forrest, n√•r det g√¶lder udnyttelse af vedvarende energi. Det er vigtigt at sikre, at alle kommunale bygninger har et s√• lavt energiforbrug som muligt, og at der i videst muligt omfang g√łres brug af vedvarende energikilder.

4.9 Genanvendelse af affald

Socialdemokratiet √łnsker, at Lemvig Kommune skal v√¶re foregangskommune, n√•r det handler om genanvendelse af affald.

Socialdemokratiet √łnsker at bevare samarbejdet mellem Holstebro, Skive, Struer og Lemvig kommuner, s√• vi bevarer et af landets bedste bortskaffelsesordninger til gavn for samfundet.

Vi vil v√¶re med til at sikre den bedste og mest effektive behandling af alle affaldsfraktioner for at opn√• en s√• h√łj grad af genanvendelse som muligt.

Vi vil sikre at der er adgang til moderne genbrugspladser i hele kommunen og at storskraldsordningen fortsat består.

5. Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet

5.1 Arbejdsmarkedspolitik

I Lemvig Kommune skal arbejdsmarkedspolitikken være effektiv, så ledige hurtigst muligt kommer i arbejde. Det påkalder sig ekstra opmærksomhed, når der er så kort en dagpengeperiode.

Der skal i langt h√łjere grad end i dag v√¶re en sammenh√¶ng med de √łvrige politikomr√•der: erhvervspolitik, uddannelsespolitik og social- og sundhedspolitikken for at fremme besk√¶ftigelse.

Socialdemokratiet lægger vægt på et menneskesyn, hvor der er forståelse for det enkelte menneskes behov og hvor der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes særlige ressourcer.

Job skabes i samarbejde, derfor vil Socialdemokratiet sikre partnerskaber mellem borger, Jobcentret, virksomheder og fagbevægelsen med det mål at skaffe job til flere.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der skabes/udvikles nye jobs i kommunen i samarbejde med virksomheder og iværksættere.

Socialdemokratiet √łnsker at bek√¶mpe social dumping og unfair konkurrence p√• kommunale arbejdsopgaver

Vi vil via klausuler for arbejdsudbud arbejde for at entrepren√łrer skal forpligte sig til at overholde g√¶ldende l√łn- og arbejdsvilk√•r efter danske overenskomster og sikre lovlige forhold p√• arbejdspladserne.

Politikkere skal indeholde sociale klausuler, hvor der stilles krav til virksomheder der udf√łrer kommunale serviceopgaver om at ans√¶tte et bestemt antal personer med nedsat arbejdsevne.

5.1.1 Uddannelse er vigtig

Socialdemokratiet mener, at flere ufagl√¶rte skal uddannes og opkvalificeres, da det er en vigtig del af arbejdsmarkedspolitikken. Det g√¶lder b√•de unge og voksne uafh√¶ngigt af om de er ledige eller ej. Uddannelse er n√łglen til at sikre at der er tilstr√¶kkelig kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.

Socialdemokratiet vil s√¶tte fokus p√• at folkeskolen ogs√• underst√łtter unge, der har brug for praktisk l√¶ring for at kunne gennemf√łre en erhvervsuddannelse.

Vi vil samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at sikre unge praktikpladser, s√• de kan fuldf√łre en faglig uddannelse. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne ogs√• medvirker til at fastholde de unge, ved at oprette et tilstr√¶kkeligt antal praktikpladser.

5.1.2 Aktivering der f√łrer til job

Socialdemokratiet lægger vægt på meningsfuld aktivering af ledige, så jobmuligheder reelt fremmes.

Vi √łnsker fortsat at opkvalificering skal foreg√• i virksomheder med udsigt til at f√• et arbejde.

L√łntilskud skal f√łre til ordin√¶re job og ikke kun fungere som billig arbejdskraft.

Jobcenteret skal v√¶re ops√łgende i forhold til virksomhederne, s√• der kan formidles job og findes job√•bninger.

Socialdemokratiet √łnsker at der som supplement i besk√¶ftigelsesindsatsen inddrages frivillige mentorer f.eks. til unge.

5.1.3 Fokus på sundhed

Vi √łnsker at havn skal bevare det maritime milj√ł, hvor erhverv, turisme og lokalbefolkningens behov forenes. Beddingen b√łr bevares som en driftig arbejdsplads, s√• havnen bevarer noget af det oprindelige milj√ł.

Det er afg√łrende, at flest mulige sygemeldte bevarer tilknytningen til en arbejdsplads.

For at forebygge gentagne sygeperioder er der behov for afklaring af sygdommen, så der sikres omskoling eller andre tiltag, der hvor det er hensigtsmæssigt.

5.1.4 Borgere med nedsat arbejdsevne

√Ündringer i lovgivningen giver f√¶rre borgere mulighed for f√łrtidspension. Det g√łr det n√łdvendigt, at Jobcentret bruger flere ressourcer p√• at finde de n√łdvendige fleksjob, s√• f√¶rrest mulige borgere ender p√• ledighedsydelse i l√¶ngere tid.

Borgere der venter på fleksjob skal tilbydes praktikker i virksomheder, så de kan holde kompetencerne ved lige.

Der skal arbejdes aktivt med virksomhedernes sociale ansvar via events og ops√łgende virksomhed.

5.1.5 Kommunen som arbejdsplads

Det er vigtigt at sikre, at der p√• de kommunale arbejdspladser er et velfungerende fysisk og psykisk arbejdsmilj√ł, som tager hensyn til den enkelte medarbejder og g√łr kommunen til en attraktiv arbejdsplads.

Den rummelige arbejdsplads giver plads til os alle, uanset race, religion, seksuel orientering og alder.

De kommunale medarbejderes kompetencer, trivsel og engagement er helt afg√łrende for kvaliteten i de kommunale ydelser og tilbud

Derfor vil vi fokusere på efteruddannelse, god og nærværende ledelse og initiativer, der fremmer sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Kommunen skal som kommunens st√łrste arbejdsplads p√•tage sig et socialt ansvar ved brug af overenskomstens sociale kapitler og ved oprettelse af fleksjob, s√• flere med nedsat arbejdsevne p√• grund af sygdom, handicap eller lignende f√•r en chance p√• arbejdsmarkedet.

Socialdemokraterne ser den arbejdskraft seniorjobbere bidrager med som et aktiv som supplement i den kommunale opgavel√łsning.

5.2 Integrationspolitik

Socialdemokratiet ser borgere med forskellige nationaliteter, der bosætter sig i kommunen, som en ressource. De bidrager med mangfoldighed, som befolkningstilvækst og som arbejdskraft.

Det er vigtigt, at flygtninge og indvandrere f√•r en god modtagelse, s√• de f√łler sig velkomne i Lemvig Kommune.

Gennem samarbejde med institutioner, skoler, arbejdsmarkedet, fritidslivet og frivillige organisationer vil socialdemokraterne arbejde for, at flygtningene og indvandrerne sikres en god tilværelse i Lemvig Kommune.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at nye medborgere f√•r mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik p√• at blive deltagende og ydende medborgere p√• lige fod med kommunens √łvrige borgere.

Flygtninge og indvandrere skal naturligvis inddrages i planl√¶gningen af integrationsforl√łbet, for derved at tage medansvar for at tilegne sig det danske sprog blive en del af lokalsamfundet. Der skal v√¶re fokus p√• en hurtig afklaring af uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at de kommunale arbejdspladser tager aktiv del i forpligtigelsen med at sikre flygtningene og indvandrerne jobmuligheder.

Frivillige spiller en afg√łrende rolle for en god integration og Socialdemokratiet vil derfor gerne give gode rammer for de frivillige.

Der skal ydes en m√•lrettet indsats for at integrere b√łrn og unge i skole- og fritidslivet.

6. ERHVERVS- og √ėKONOMIOMR√ÖDET

6.1 Bosætning

Socialdemokraterne √łnsker at fremme bos√¶tningen i Lemvig Kommune.

Gennem flere √•r er befolkningstallet faldet i kommunen, - b√•de grundet faldende b√łrnetal, men ogs√• pga. √łget fraflytning. Is√¶r af unge som s√łger til de store universitetsbyer.

Som led i en aktiv indsats for tiltr√¶kke nye borgere, skal vi sikre os at der altid er ledige atraktive byggegrunde i hele kommunen. Derudover skal der st√łttes op omkring tilflytternetv√¶rk, s√• der er ressourcer til at byde nye borgere velkommen. Dette g√¶lder ogs√• udenlandske personer, som har f√•et arbejde i kommunen.

Der skal ogs√• via kommunens kommunikationsafdeling, k√łres forskellige kampagner for at √łge kendskabet til Lemvig kommune. Via de sociale medier, skal man fors√łge at n√• d til unge mennesker. Ogs√• de som m√•ske oven i k√łbet kommer fra omr√•det, og f√• dem til at overveje at vende tilbage igen.

Socialdemokraterne √łnsker ogs√• at g√łre vores kommune attraktiv for nye borgere som har n√•et pensionsalderen. Dette bla. ved at st√łtte forskellige tiltag, rettet mod denne m√•lgruppe.

Vi √łnsker at v√¶re en kommune som kan tiltr√¶kke nye borgere, uanset alder og nationalitet.

6.2 Erhvervspolitik

Socialdemokratiet √łnsker at skabe gode rammer for virksomheder, der prioriterer ordentlige arbejdsvilk√•r og ordentlige milj√łvilk√•r samt uddannelse af medarbejdere.

Vi tror, at fremtidens erhvervspolitik bygger p√•, at det offentlige og de private virksomheder skal forme st√¶rke partnerskaber, der kan give virksomheder afg√łrende konkurrencefordele.

Vi √łnsker at g√łre Lemvig Kommune s√¶rlig attraktiv for virksomheder, der tager et medansvar for lokalsamfundet og betragter den enkelte medarbejder som et aktiv for virksomheden.

Socialdemokratiet vil arbejde aktivt for at der skabes et dynamisk erhvervsliv i hele det Nordvestjyske omr√•de. Vi √łnsker at st√łtte etablering af nye virksomheder, der overvejer at flytte til vores omr√•de.

For at styrke erhvervsudviklingen er det vigtigt, at Lemvig Kommune samarbejder med nabokommunerne.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der i Lemvig Kommune altid forefindes et tilstrækkeligt antal attraktive erhvervsbyggegrunde.

Der skal udarbejdes en struktureret erhvervsplan med bl.a. mulighed for hurtig byggemodning af et erhvervsområde. Lemvig Kommune skal være tiltrækkende for nuværende og nye erhvervsvirksomheder.

Socialdemokraterne vil arbejde for, at virksomhederne kan f√• den n√łdvendige r√•dgivning for at fastholde arbejdspladser.

Socialdemokraterne vil arbejde for at etablere et iv√¶rks√¶ttermilj√ł i form af klyngefaciliteter i vores industriomr√•der.

Socialdemokraterne vil arbejde for en b√¶redygtig udvikling inden for Landbrug, hvor der tages h√łjde for b√•de produktion og milj√ł.

Socialdemokraterne √łnsker ogs√• at fokusere p√• fastholdelse af vores offentlige arbejdspladser f.eks. Kystdirektoratet, genoptr√¶ningen p√• Regionshospitalet og Seminariet.

6.3 Turisme

Turisterhvervet er et sammensat erhverv kendetegnet af mange sm√• virksomheder. Til turisterhvervet regnes normalt overnatnings-, restaurations-, transport- og forlystelsessektoren. Imidlertid har ogs√• detailhandelssektoren mange steder stor gevinst af omr√•dets turisme ‚Äď og omvendt.

Det er v√¶sentligt at holde sig for √łje, hvordan turisterne udv√¶lger deres destination. Naturen, et rent milj√ł samt de mange kulturskatte i kommunen er eksempler p√• oplevelser, der tiltr√¶kker turister. Det er prim√¶rt h√©r kommunen har en afg√łrende betydning i forhold til turisterhvervets fortsatte udvikling.

Lemvig Kommune besidder mange kvaliteter, som vi kan v√¶re stolte af. Socialdemokraterne √łnsker at styrke turisterhvervet og vil arbejde for, at kommunen i langt h√łjere grad har fokus p√• turistfremmende foranstaltninger.

Socialdemokraterne√łnsker et velfungerende samarbejder om turisme.

Der skal sikres et konstruktivt samarbejde med de private turisterhverv, s√• b√•de de offentlige og de private akt√łrer tager med¬¨ansvar for udviklingen p√• turismeomr√•det og yder en aktiv indsats i l√łsningen af de turismepolitiske opgaver.

Socialdemokraterne vil arbejde for, at Lemvig Kommune udarbejder en overordnet turistpolitik og handlingsplaner, der skal sikre, at lokalområderne kan leve af og med turisme, både nu og i fremtiden.

Prioriteringer i indsatsen b√łr v√¶re resultatet af bevidste valg og fravalg. Udfordringen er at sikre en fornuftig balance mellem hensynet til v√¶ksten i turisterhvervet og hensynet til lokalsamfundet og milj√łet.

Turister, der bes√łger Lemvig Kommune, betyder rigtigt meget for de handlende i hele kommunen. Socialdemokraterne √łnsker en optimal markedsf√łring af alle de aktiviteter, der findes indenfor Lemvig Kommune. Turistkontoret i Lemvig og Thybor√łn udf√łrer her et stort arbejde, som b√łr st√łttes med de n√łdvendige ressourcer.

Socialdemokratiet √łnsker mere branding og info omkring Lemvig kommune. Vi mener at fundamentet for et turismemilj√ł er god og effektiv branding. Socialdemokratiet vil arbejde effektivt p√• en app, hvor institutioner gratis kan indsende info omkring arrangementer i lokalomr√•derne. Socialdemokratiet vil afs√¶tte ressourcer til drift af denne App, som turister vil kunne anvende til at spotte sev√¶rdigheder og arrangementer i alle omr√•der i kommunen.

6.4 Udlicitering

Socialdemokratiet går ind for sunde fornuftige udliciteringer, men det skal være kommunalbestyrelsen, der fastlægger serviceniveauet, og der skal tages hensyn til medarbejderne og deres arbejdsforhold. Det er Lemvig Kommune, der har kontrollen med og ansvar for, at alle aftaler bliver overholdt.

Socialdemokraterne er imod at udlicitere plejeopgaver og b√łrneomr√•det m.m., her m√• det ikke v√¶re √łkonomien der er afg√łrende.

I udbudsmaterialet skal serviceniveauet fastl√¶gges. Der skal tages hensyn til medarbejdernes l√łn- og arbejdsvilk√•r ved sociale klausuler, k√¶deansvar og g√¶ldende overenskomster inden for omr√•det. Materialet skal desuden indeholde krav om overholdelse af g√¶ldende milj√łkrav.

6.5 Serviceniveau og personalepolitik

Det er meget vigtigt, at Lemvig Kommunes personale er velfungerende og til stadighed er opkvalificeret og har gode optimale arbejdsforhold.

N√łdvendig bemanding og smidighed i administrationen samt en brugervenlig administration √łnsker Socialdemokraterne prioriteret h√łjt.

Lemvig Kommunes service over for borgerne skal tage udgangspunkt i borgernes behov.

Socialdemokratiet √łnsker et h√łjt informations niveau og st√łrre n√¶rhed i den kommunale service, st√łrre √•benhed overfor borgerne.

Dette kan g√łres ved flere borgerm√łder og st√łrre inddragelse af borgerne f√łr beslutningerne tages

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. august 2017.

Bliv medlem

Indflydelse på politikken

Deltagelse i aktiviteter

Modtag nyhedsbreve

+ mange andre fordele


Landspolitik


Kalender


  Socialdemokratiet Lemvig kommune  |  H√łgevej 14  |  7620 Lemvig  |  23 35 48 97  |  info@socialdemokraterne-lemvig.dk