Billeder fra kongres

Mød os på Facebook

Webleksikon

Vores politik fra A til Ă…

Links

Her har vi samlet en række relevante links

Udvalg

Oversigt over diverse udvalg

Galleri

Billeder fra forskellige begivenheder samles her

Er Thorning en ny Stauning?

Af Jørn Sand
22-06-2013

Helle Thorning-Schmidt som den nye Thorvald Stauning? For mange lyder det som en forrykt sammenligning, men måske er statsministeren i gang med at føre Socialdemokraternes politik og syn på velfærdssamfundet tilbage til Staunings tid. Det vurderer i hvert fald Peter Nedergaard, professor i statskundskab ved Københavns Universitet
Det er mere end 70 år siden, at Danmarks statsminister hed Thorvald Stauning. Dengang lå Staunings og Socialdemokratiets tilslutning på over 40 procent af vælgerne. I dag står Socialdemokraterne – som partiet kalder sig nu – til omkring 15-16 procent af stemmerne, når meningsmålingsinstitutterne spørger danskerne, hvem de ville stemme på.
Men måske er der udsigt til, at Socialdemokraterne snart vil opleve fremgang i meningsmålingerne. Det vurderer i hvert fald Peter Nedergaard, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.
Den nuværende socialdemokratiske ledelse skal nok ikke regne med en stauningsk tilslutning lige med det første, men ifølge Peter Nedergaard er der tegn i Socialdemokraternes aktuelle politik, som indikerer, at partiets ledelse med statsminister Helle Thorning-Schmidt og finansminister Bjarne Corydon i spidsen er ved at føre Socialdemokraterne tilbage til partiets oprindelige udgangspunkt – perioden fra grundlæggelsen i 1871 og frem til 1960 og H. C. Hansen, der ifølge Peter Nedergaard definerer de socialdemokratiske rødder.
»Hvis man skal placere Staunings Socialdemokrati på den politiske akse i dag, var det efter min mening et midterorienteret Socialdemokrati. Stauning ville i dag ligge på højrefløjen i Socialdemokratiet, fordi han havde en ambition om at være et bredtfavnende midterparti. Nogle gange skrev Stauning politiske kommentarer, som kunne ligne venstrefløjspolitik, men i den praktiske udførelse og gennemførelse af politikken var han midterorienteret,« siger Peter Nedergaard.
Min påstand er, at Stauning fører de socialdemokratiske værdier fra partiets grundlæggelse videre, og det er først fra 1960 erne – med Jens Otto Krag som den store synder – at partiet går imod de grundlæggende værdier fra Staunings tid. Der sker forfaldet, som jeg ser det, siger Peter Nedergaard.
– Finansminister Bjarne Corydon sagde for nylig, at Socialdemokraterne ikke er et venstrefløjsparti. Hvis man har opfattelse af, at Socialdemokraterne historisk set er et parti på venstrefløjen i dansk politik, er det så forkert?
I praksis er det. Det kan godt være, at man kan finde valgprogrammer og principprogrammer som ligger på venstrefløjslinjen. Men det er først, da Krag beslutter sig for at konkurrere med SF om stemmerne på venstrefløjen, at Socialdemokratiet rykker til venstre. Så hvis man skal forsøge at skabe ræson i den linje, som partiet følger i dag, så forsøger ledelsen at bryde med den nære fortid for at vende tilbage til partiets rødder.
Ifølge Peter Nedergaard er der flere lighedspunkter mellem Staunings socialdemokratiske politik og den politik, som Helle Thorning-Schmidt fører som leder af den nuværende regering med Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Det gælder blandt andet på skatteområdet, målet om arbejde til alle, forståelsen for erhvervslivets interesser og erkendelsen af nødvendigheden af at have produktion.
»Det er forkert, hvis man tror, at Socialdemokratiet altid har været tilhængere af høje skatter. I Staunings første principprogram som formand gik han ind for afskaffelse af skatter, og den nuværende regering har også erkendt, at skattetrykket ikke kan hæves mere. I stedet begynder de at bruge skattelettelser som middel til at skabe vækst,« lyder Peter Nedergaards analyse.
Flittighed er værdifuldt
I et forord til et af de gamle Rich’s-album fra 1939 skriver Stauning under overskriften »Vort flittige Folk«:
Lær af Bogen at værdsætte Flid og Arbejde, og vær overbevist om, at det kun er ved flittig Udøvelse af Kræfterne, at Mennesket naar til en lykkelig Tilværelse. Uvirksomhed og Dovenskab er menneskenes Fjender. Ved Flid og Arbejde kommer de enkelte frem, og hver enkelt er med til at skabe et Samfund, der kan yde en god Tilværelse baade under Arbejdet, og naar Livsaftenen melder sig.
Det er ifølge Peter Nedergaard et klassisk og sigende Stauning-citat:
Flittighed er en kernesocialdemokratisk værdi. Flid er essensen. Er man ikke flittig og arbejdsom, gør man ikke det, man skal som menneske. Man skal yde alt det, man kan via sit arbejde,« siger Peter Neder-gaard.
– Er det derfor, vi i dag hører mange socialdemokrater tale om ret og pligt – eksempelvis beskæftigelsesminister Mette Frederiksen – i forbindelse med kontanthjælpsreformen?
Ja, og ikke engang med ret først – men med pligten først. For Stauning var der ingen tvivl om, at først kom pligten og så kom retten. Ifølge Stauning var alle mennesker tandhjul i at få det danske samfund til at fungere, så man skulle bidrage med det, man nu kunne.
Kritik af S-ĂĄnd er forfejlet
Erhvervslivets vilkår er også kommet øverst på den socialdemokratisk ledede regerings dagsorden i forbindelse med forhandlingerne om en vækstplan. Her har regeringen foreslået selskabsskattelettelser og diverse afgiftslempelser. Det fik mange folkevalgte socialdemokrater både på Christiansborg og på rådhusene rundt om i landet til offentligt at kritisere partiets ledelse. Men den kritik er ifølge Peter Nedergaard forfejlet, fordi erhvervslivets vilkår og forudsætninger siden Socialdemokratiets grundlæggelse har været altafgørende.
Socialdemokratiet havde fra partiets begyndelse fat i stort set alle de privatansatte arbejdere. Men i kølvandet på ungdomsoprøret blev det private erhvervsliv ofte nærmest lagt for had, og Socialdemokratiet allierede sig med venstrefløjen i fagbevægelsen for at sikre økonomisk demokrati til lønmodtagerne. Det er fortid nu, hvor partiet igen forsøger at gøre det attraktivt at være erhvervsdrivende som på Staunings tid. Når mange socialdemokrater i dag vender sig mod skattelettelser, tror jeg, det skyldes, at de ikke kender partiets rødder. I stedet er det partiets periode fra 60’erne, der er kendt, og der handlede det jo om at skabe en meget stor velfærdsstat. Det er et par generationer af socialdemokrater, der er gået for langt til venstre, og derfor kan det være svært at huske, hvad Socialdemokratiet oprindeligt stod for, siger Peter Nedergaard.
Mere produktion i Danmark
Den nuværende socialdemokratiske ledelse er ifølge Peter Nedergaard også nået til den erkendelse, at vi i Danmark er nødt til fortsat at have produktion. Tidligere lød argumentet ofte, at danskere ikke kunne konkurrere på produktionsvilkår med asiatiske lande.
Men i dag bliver der ikke kun fokuseret på kreativitet og innovation. I dag er regeringen også optaget af skorstene, hvis de har det nødvendige partikelfilter på, så der kan blive produceret varer i Danmark af faglært arbejdskraft. Thorning har accepteret stauningismens påpegning af, at det er nødvendigt med produktion for at skabe indtægter og arbejdspladser til alle,« forklarer Peter Nedergaard.
Men når Helle Thorning-Schmidt og S-ledelsen ifølge Peter Nedergaard forsøger at genskabe Socialdemokraternes storhedstid ved at vende Staunings urkode, kan det jo undre, at ikke flere vælger at stemme socialdemokratisk?
Partitoppen mangler en fortælling. Det er sagt før, men det er sandt. Jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke er bevidste om, hvad de gør, men de mangler helt at fortælle, hvorfor de gør, som de gør. De privatansatte arbejdere ved ikke, at Socialdemokratiet rent faktisk fører en politik lige nu, som er mere gunstig for dem, end den har været i mange år. Begynder de at kommunikere til den vælgergruppe, kan det være, at flere finder Socialdemokratiet attraktivt at stemme på. Samtidig kunne man også med fordel trække tråden mere bevidst tilbage til Staunings ideer,« siger Peter Nedergaard.
Bliv medlem

Indflydelse pĂĄ politikken

Deltagelse i aktiviteter

Modtag nyhedsbreve

+ mange andre fordele


Landspolitik


Kalender


  Socialdemokratiet Lemvig kommune  |  Høgevej 14  |  7620 Lemvig  |  23 35 48 97  |  info@socialdemokraterne-lemvig.dk