Billeder fra kongres

Mød os på Facebook

Webleksikon

Vores politik fra A til Ă…

Links

Her har vi samlet en række relevante links

Udvalg

Oversigt over diverse udvalg

Galleri

Billeder fra forskellige begivenheder samles her

Politisk opbakning til forenings- og kulturlivet.

Af Karsten Kragelund
06-11-2013

I Lemvig Kommune har vi et særdeles velfungerende forenings- og kulturliv. Det skal vi værne om.
Et godt fritidsliv har nemlig afgørende betydning for, at Lemvig Kommune er et attraktivt sted at bo. Det styrker fællesskabet blandt os alle.
Hos Socialdemokraterne vil vi arbejde for, at der fortsat er politisk opbakning til foreningerne og til kulturlivet. Selv om Lemvig Kommune de seneste år har været igennem flere sparerunder, så har vi fastholdt medlemstilskuddet og lokaletilskuddet til foreningerne – blandt andet med Socialdemokraternes stemmer.
På foreningsområdet har vi et serviceniveau, vi kan være bekendt. Det skal vi fortsat have.
Den politiske opbakning er med til at støtte de mange frivillige, der gør en kæmpe indsats for forenings- og kulturlivet i vores kommune. Det er hele vejen rundt i kommunen – og inden for alle fritidstilbud – at der ydes en kolossal frivillig indsats. Det er med til at løfte niveauet betragteligt til stor glæde for de mange, der benytter sig af fritidsaktiviteterne. Både børn og voksne.
Vi kan som lokalpolitikere kun glæde os over, at vi har så mange ildsjæle i vores kommune – deres frivillige indsats har en uvurderlig stor værdi.
Hos Socialdemokraterne vil vi gerne støtte og arbejde for, at det frivillige foreningsarbejde vokser overalt i kommunen. Derfor skal Lemvig Kommunes økonomiske håndsrækning til foreningerne så vidt muligt tilpasses de lokale behov. Herunder vil Socialdemokraterne være med til at understøtte hallernes økonomiske grundlag.
Kultur- og musiklivet kan ikke kun vokse sig stort ved lokale og private initiativer. Socialdemokraterne vil arbejde for, at Lemvig Kommune skal være udfarende og i front på det område. Der findes heldigvis også på dette felt mange aktive borgere, og i samarbejde med dem skal kommunen opmuntre og støtte græsrodsaktiviteter, der er til gavn for kommunens borgere i de pågældende lokale områder eller for kommunen som helhed.
Folkebiblioteket er en vigtig kulturinstitution i vores kommune. Biblioteket skal sikres en fortsat udvikling, så tilbuddet til enhver tid lever op til de krav, der stilles til et moderne bibliotek. Socialdemokraterne lægger ligeledes vægt på, at vi med en fleksibel bogbusordning fortsat har fokus på serviceringen af kommunens yderområder.
Vi ønsker også stor politisk opmærksomhed på museer og lokalarkiver, så vi fortsat har mulighed for at fortælle om vores kulturarv.
SĂĄ derfor, kryds ved liste A for god politisk opbakning til forenings- og kulturlivet.

Karsten Kragelund
ByrĂĄdskandidat(A)
Jyllandgade 6. Lemvig.
Bliv medlem

Indflydelse pĂĄ politikken

Deltagelse i aktiviteter

Modtag nyhedsbreve

+ mange andre fordele


Landspolitik


Kalender


  Socialdemokratiet Lemvig kommune  |  Høgevej 14  |  7620 Lemvig  |  23 35 48 97  |  info@socialdemokraterne-lemvig.dk