Billeder fra kongres

Mød os på Facebook

Webleksikon

Vores politik fra A til Ă…

Links

Her har vi samlet en række relevante links

Udvalg

Oversigt over diverse udvalg

Galleri

Billeder fra forskellige begivenheder samles her

OprĂĄb

Af Helle Dam
05-03-2015

Så er det blevet 2015 – rigtig godt nytår!
Jeg vil gerne være den, der kæmper for området og et Danmark i balance på Christiansborg. Derfor er jeg kandidat til Folketinget.
2015 er valgår – det vigtigste valg i mange år – et velfærdsvalg.
Valget handler reelt om, hvilken velfærdsmodel vi vil have i fremtiden. Det er vigtigt, at vi gør det helt klart for vælgerne.
Vil vi værne om, og udbygge den model vi har? En model, hvor vi sammen har besluttet, at vi alle skal have lige muligheder i forhold til skoler, uddannelser, pleje, sundhed og alle andre velfærdsydelser og opgaver.
Eller vil vi skabe mere ulighed, utryghed og liberale tilgange, hvor pengepungen skal bestemme, hvilke muligheder vi har?
Jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil kæmpe for den første model og kæmpe mod, at der bliver eksperimenteret med vores velfærdsmodel.
Nogle personer har betvivlet, at vi fører rød politik og tænkt, at der ikke er forskel på rød og blå politik. De har været godt hjulpet af de medier som gerne ser, at folk ikke skal opdage, at der er stor forskel.
Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at der er stor forskel. Ikke siden valget i 1998 har der været så stor forskel på rød og blå politik. Så når der påstås, at der ikke er forskel, er det faktuelt forkert.
Den forskel skal vi sammen være gode til at fortælle om, så folk reelt har en mulighed for at vælge, hvilken samfundsmodel de ønsker.
Når det lykkes, vinder vi valget. Så vi skal sammen kæmpe fra hus til hus, med de rigtige holdninger og argumenter for at overbevise befolkningen om, at det ikke, er lige meget om man vælger rød eller blå.
Lad mig blot give et par eksempler pĂĄ forskellene:
Venstre vil: Have 0-vækst. Det betyder, at der i 2020 vil være 600 færre betjente, 19000 færre kvinder i den offentlige sektor og 4000 færre mænd.
Vi vil: Skabe en vækst på 0,6 %. På den måde kan vi værne om den offentlige sektor. Det bliver ikke gyldne tider med overnormeringer, men vi kan holde skindet på næsen og have en anstændig offentlig sektor.
Venstre vil: Undersøge mulighederne for at omlægge brugerbetaling. I min verden, betyder det mere brugerbetaling, så der kan blive råd til skattelettelser til de rigeste.
Vi mener: Det er vigtigt at ”betalingsmidlet” til velfærdsydelserne er sundhedskortet og den skat vi betaler.
Venstre vil: Nedlægge regionerne og lade staten overtaget ansvaret for sygehusene.
Vi mener: Det er en farlig vej at gå, og at vi ønsker at bevare regionerne.
Venstre mener: At private hospitaler og klinikker skal have større omfang end i dag. Den sang har vi hørt før og vi har set resultaterne, hvor privathospitalerne blev overbetalte, for at sikre deres konkurrenceevne på grund af en liberal ideologi.
Vi vil: Bevare omfanget af private hospitaler og klinikker, som det er i dag, hvor niveauet er fundet, og hvor private aktører er et supplement, og ikke dem der primært skal stå for driften – det er en offentlig opgave.
Venstre vil: Sænke den kriminelle lavalder til 12 år, og dermed sætte børn i fængsel.
Vi vil: Bevare den kriminelle lavalder. Vi vil sætte tidligere ind med forebyggelse og sociale tiltag for at imødegå ungdomskriminalitet.
Venstre vil: Genindføre håndværkerfradraget. De mener, at det skaber 5000 ekstra arbejdspladser og hindrer sort arbejde. De har bare ingen evidens for det.
Vi har: Bevis på, at håndværkerfradraget har skabt mellem 1000 og 1200 ekstra arbejdspladser, og at sort arbejde er sænket, men at der ikke kan bevises, at der er årsagssammenhæng, da det er sænket i alle erhverv og ikke kun inden for håndværksfagene.
Derfor synes vi der er for dyrt at videreføre håndværkerfradraget, også set i lyset af, at 40 % af dem, der har benyttet sig af fradraget, ligger i høje indkomstklasser, så de havde fået lavet det alligevel.
Venstre vil: Skærpe kontrollen og genindføre grænsebomme.
Vi mener: Den skærpede kontrol vi har indført ved grænserne og i lufthavne virker. Vi tror ikke grænsebomme løser grænseoverskridende kriminalitet og tyvebande. Det gør øget samarbejde på tværs af landegrænser.
Og lad mig så lige nævne: En grænsebom havde ikke hindret det frygtelige der skete i København for nylig.
Vi står altså med en kandidat i blå blok, som er den mest utroværdige politiker i 14 år, målt på troværdighed, lederevne og bedste moral. Så det burde ikke kunne lykkes, at han bliver statsminister.
Men det gør han, hvis ikke vi stepper op og kæmper sammen. Løkke har nemlig en meget populær wing mann (Tulle), som folk mener, er troværdig og besiddende de dyder Løkke ikke har. Folk vil åbenbart bedrages.
Vi har til gengæld Helle – I har endda to – som folk foretrækker som statsminister frem for Løkke. Hun forstår at opføre sig som en statskvinde, og hun har styret Danmark tilbage på sporet, på trods af vanskelige vilkår.
Men Løkke står til at blive statsminister – det må bare ikke ske – det vil være en katastrofe for Danmark.
Hvad kan I gøre, ud over at have jeres argumenter klar og turde kæmpe?
I kan:
Følge mig på Facebook og like min side og opslag for at dele de politiske budskaber.
I kan invitere jeres venner til at like min politikerside.
Vær med, når der er kampagner i gågaden.
Vær opmærksom på om I kan ”smugle” mig ind til arrangementer i jeres netværk.
Vær med til at hænge plakater op.
Vær med til at arrangere stuemøder, hvor vi kan snakke politik i øjenhøjde. Jeg stiller gerne op, når I lægger stue og kaffe til.
Vær opmærksom på, om jeg kan deltage i møder eller besøge jeres arbejdspladser.
Giv et lille, eller stort, beløb til valgkampen ved at indbetale på konto 5348 0315879 i Arbejdernes Landsbank. Kontoen vil blive brugt fornuftigt til gavn for alle i valgkampen.
I finder mig hurtigt og nemt ved at søge på helledam.dk. Her kan I også se, hvordan I kan melde jer ind i kampen.
Jeg håber, at det er lykkedes for mig at give jer nogle gode argumenter, så I er klædt bedre på som røde ambassadører, som med åben pande, rank ryg og stolthed vil gå ud og tale vores fælles sag.
Det er nu, alle sejl skal sættes!
Bliv medlem

Indflydelse pĂĄ politikken

Deltagelse i aktiviteter

Modtag nyhedsbreve

+ mange andre fordele


Landspolitik


Kalender


  Socialdemokratiet Lemvig kommune  |  Høgevej 14  |  7620 Lemvig  |  23 35 48 97  |  info@socialdemokraterne-lemvig.dk