Billeder fra kongres

Mød os på Facebook

Webleksikon

Vores politik fra A til Ă…

Links

Her har vi samlet en række relevante links

Udvalg

Oversigt over diverse udvalg

Galleri

Billeder fra forskellige begivenheder samles her

Dannelse af ny skole i Lemvig By…

Af Ivan Møller Sørensen
27-01-2016

Gitte Fiskbæk og Karsten Kragelund (A)
Familie-og Kulturudvalget,
Lemvig Kommune


Den socialdemokratiske gruppe har valgt at vente med den politiske dagsorden i forbindelse med en evt. lukning af Christinelystskolen og Lemtorpskolen samt dannelse af en ny skole. Det har været i respekt for, at alle relevante interessenter har haft mulighed for at give deres menig til kende. Det har heldigvis resulteret i mange engagerede og til tider skarpe høringssvar til forslaget om en sammenlægning af Lemtorpskolen og Christinelystskolen i Lemvig by. Tak for det. Det er sundt for demokratiet.

Som socialdemokrater vil vi gerne være med til at sikre, at Lemvig Kommune forsat har en god folkeskole i hele kommunen, og derfor er den nuværende struktur ikke en vedvarende tilstand. Vi skal turde diskutere, hvordan vi bliver ved med at have en folkeskole fuld af kvalitet. Ikke mindst skal vi turde tage de nødvendige skridt til at ændre på strukturen, og derfor sagde vi ja til at sende forslaget om én skole i Lemvig by i høring. Vi tror på, at en grundig inddragelsesproces i forbindelse med strukturforandringer er vigtig. Høringsfristen er nu overstået, og sagen skal nu behandles i Familie og Kulturudvalget den 2. februar. Det er derfor ærgerligt, at det Konservative Folkeparti har sat sig selv uden for døren, men det er jo konsekvenserne af deres udmelding i Lemvig Folkeblad den 19. januar. Det er uforståeligt, at man på så vigtigt et område ikke ønsker indflydelse og ikke vil tage ansvar.

Vi går som socialdemokrater til forhandlingerne den 2. februar med den holdning, at der er store potentialer i en sammenlægning af de to Lemvig skoler, hvis det ses i et større perspektiv og på et mere overordnet plan for skolestrukturen i kommunen.

Forudsætningen for en sammenlægning af de to Lemvig-skoler er, at det skal være det første skridt mod en ny skolestruktur i Lemvig Kommune. Vi er i de kommende år udfordret af et faldende elevtal, og det er vi nødt til at forholde os til både fagligt og økonomisk. Vi skal sikre os, at eleverne får undervisning af så høj kvalitet som muligt.
Det er rimeligt, at de små skoler får et forholdsmæssigt større tilskud end de store skoler via den såkaldte trappemodel, men vi mener, at en skole kan blive for lille. De store skoler skal ikke betale for de små skoler. En skole med færre end 85 elever bør efter vores opfattelse lukkes.

Vi mener også, at hele overbygningen i Lemvig Kommune – 7.-9. klasse – bør samles på én skole i Lemvig by. Argumenterne herfor er, at man sikrer et tilstrækkeligt elevgrundlag og dermed flere ressourcer, som vil betyde flere valgmuligheder, flere frivillige tilbud, bedre mulighed for holddeling, flere ressourcer til IT, et større socialt fællesskab og en højere grad af linjefagsdækning i centrale fag. Alt sammen til gavn for eleverne. Det vil styrke fagligheden hos de ældste elever, og det vil samtidig være nemmere at tiltrække linjefagslærere i et attraktivt undervisningsmiljø. Det vil give et større socialt fællesskab og en bredere ungdomskultur for de unge.

Ligeledes bør 10. klasserne flyttes til Lemvig Gymnasium. Det bør ske allerede fra skoleåret 2017-18. Dermed får de unge en glidende overgang til den ungdomsuddannelse, de skal i gang med - hvad enten det er på gymnasiet eller på erhvervsskolerne. Dette er en model, de også praktiserer i vores nabokommune.

Flere af høringssvarene påpeger de trafikale udfordringer og flytningen af mellemtrinet ved en sammenlægning af de to skoler. Det er ganske rigtigt, at der skal tages hånd om elevernes skolevej gennem byen. Den skal være sikker og tryg, og derfor skal der også hurtigst muligt nedsættes en arbejdsgruppe – en taskforce – der skal løse den udfordring. Vi mener, at mellemtrinet på skolerne skal bestå. Christinelystskolen bliver en 0. til 9. kl. skole og Lemtorpskolen bliver en 0. til 6. kl. skole og der igangsættes en arbejdsgruppe, som skal have til opgave at integrere børnehaven (Børnegården) på skolen - den såkaldte landsbymodel.

Vi vælger, at se mulighederne frem for begrænsningerne. Socialdemokraterne vil indgå konstruktivt i forhandlingerne om en skolestruktur, der er tilstrækkelig langsigtet, og som imødekommer faglige og økonomiske udfordringer bedst muligt. Endnu engang tak for høringssvarene.


Henvisning: Dannelse af ny skole i Lemvig By…


Bliv medlem

Indflydelse pĂĄ politikken

Deltagelse i aktiviteter

Modtag nyhedsbreve

+ mange andre fordele


Landspolitik


Kalender


  Socialdemokratiet Lemvig kommune  |  Høgevej 14  |  7620 Lemvig  |  23 35 48 97  |  info@socialdemokraterne-lemvig.dk