Billeder fra kongres

Mød os på Facebook

Webleksikon

Vores politik fra A til Ă…

Links

Her har vi samlet en række relevante links

Udvalg

Oversigt over diverse udvalg

Galleri

Billeder fra forskellige begivenheder samles her

Skolestruktur

Af Kenneth Bro
10-02-2016

At der er behov for en overordnet plan for skolestrukturen i hele Lemvig Kommune
er Socialdemokraterne enige med Venstre i.
Socialdemokraterne er også enige i at børnetallet nødvendiggør en tilpasning af skolestrukturen.
Borgmesteren henviser i Folkebladet den 6. februar til, at der er behov for stille og roligt at tage fat i
beregninger og tage tiden til at overveje i hvilken rækkefølge, tingene skal gøres. Henviser til
løbende tilpasninger i takt med at der bliver behov for det.
Socialdemokraterne mener derimod at der er behov for at udarbejde en overordnet plan nu, for at
sikre rettidig omhu, og ikke mindst sikre den faglige kvalitet.
Socialdemokraterne mener ogsĂĄ at borgerne har krav pĂĄ at kunne se en plan for fremtiden, sĂĄ der
ikke hele tiden skabes usikkerhed, om noget så afgørende som skolen.
Det fremgår tydeligt af høringssvarene at borgerne har visioner og er klar til en inddragende proces.
Så lad os fortsætte den proces, der allerede er i gang. Der er mange engagerede forældre, der melder
sig ind i debatten om folkets skole.
Socialdemokraternes hjerter banker for folkeskolen og dens vilkĂĄr
Vi har et udspil til overordnet struktur, som kan være oplæg til drøftelser med bl.a skolebestyrelser
og fagfolk.
Vi vil hellere være offensive end defensive i skolestrukturdebatten og vi lægger gerne vores udspil
frem til dialog.
Forslaget fremgĂĄr af tidligere artikler i Folkebladet og kan findes pĂĄ vores hjemmeside http://
www.socialdemokraterne-lemvig.dk/
Vi foreslĂĄr, at der skabes plads til at alle elever i overbygningen samles i Lemvig pĂĄ
Christinelystskolen og at der skabes plads ved at flytte 10. klasse til Lemvig Gymnasium. Det kan
med fordel gøres allerede i skoleåret 2017-18.
Vi foretrækker, at overbygningen kan rummes indenfor eksisterende bygninger på
Christinelystskolen, men vi vil ikke udelukke at det kan være nødvendigt at lave tilbygninger for at
sikre en fornuftig struktur og gode rammer med tidssvarende lokaler for overbygningen.
Vi samler i disse ĂĄr daginstitutioner og skoler i samme bygning i vore landsbyer. Der er tale om
byggeri for millioner. En model som Socialdemokraterne støtter, da vi ønsker at opretholde skole og
et godt børnemiljø i lokalsamfundene længst muligt. Men ikke hvis skolen bliver for lille og med
for smalle tilbud. For at sikre kvaliteten – også på byskolerne – er der efter Socialdemokraternes
opfattelse også en grænse for, hvor stor forskel der må være på udgiften pr. elev i skolerne i Lemvig
og de øvrige skoler i kommunen. Med mindre der kan tilføres skolerne yderligere midler, hvilket er
svært at forestille sig i en tid, hvor kommunerne får færre penge fra staten til velfærdsopgaver.
Har vi mon ikke beregninger nok, der viser klare tendenser? Hvad vil Venstre helt konkret? Det
venter vi stadig spændte på!
Mvh.
Kenneth Bro(A)
Frejasvej 105 Lemvig

Henvisning: Skolestruktur


Bliv medlem

Indflydelse pĂĄ politikken

Deltagelse i aktiviteter

Modtag nyhedsbreve

+ mange andre fordele


Landspolitik


Kalender


  Socialdemokratiet Lemvig kommune  |  Høgevej 14  |  7620 Lemvig  |  23 35 48 97  |  info@socialdemokraterne-lemvig.dk