Billeder fra kongres

Mød os på Facebook

Webleksikon

Vores politik fra A til Ă…

Links

Her har vi samlet en række relevante links

Udvalg

Oversigt over diverse udvalg

Galleri

Billeder fra forskellige begivenheder samles her

14.12.2011 pkt. 8 Sundhedspolitik 2011 -2015

Af Lone Pilgaard Sørensen
18-12-2011

Socialdemokraterne hilser med stor tilfredshed mĂĄlene i den nyreviderede sundhedspolitik.
Lemvig Kommune har en overordnet vision. Her står bl.a., at "Udviklingen i Lemvig Kommune skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed gennem hele livet".
Denne vision forpligter, ikke bare med ord, men også med reel handling. Vi skal have modet til at træffe de nødvendige beslutninger og igangsætte de nødvendige tiltag – for det tør vi, og det vil vi!

Socialudvalget har arbejdet med udgangspunkt i at sundhedspolitikken for 2011 – 2015 skal have størst fokus på børn og unges sundhedsvaner og sat nogle meget klare politiske mål. Målene er fordelt kronologisk over perioden 2012-2014. Jeg tror det er meget vigtigt, at vore institutioner, skoler, haller og øvrige samarbejdspartnere får den fornødne tid til at arbejde med hvordan målene nås.

Ingen alkohol til skolerelaterede elevaktiviteter - Implementeret august 2012
Faktum er at vore børn og unge drikker alt for meget og de gør det tidligere og tidligere. Vi er rent faktisk kun overgået af Thyholm, der kan fremvise lidt værre resultater end os. Det kan og skal vi gøre noget ved! Der er en form for accept af, at det er naturligt at drikke. Mange forældre mener at deres børn helst skal lære at drikke derhjemme. Hvorfor skal de det? Kære forældre - Må de ikke nok have lov til at vente lidt længere? Hvis vi skeler til vores nabokommuner, arrangerer forældrekredse ligefrem posefester, så børnene under såkaldte trygge former kan lære at drikke 2-3 genstande. Det er da ganske grotesk!
Vi vil gerne i Lemvig kommune støtte lovgivningen, der klart forbyder unge under 16 år at købe alkohol og derigennem fremme arbejdet med at udsætte alkoholdebuten til det 16. år.
Kombinationen af børn og alkohol er en rigtig dårlig ide og vi vil gerne adskille dem. Hvorfor skal der absolut være adgang til alkohol ved f.eks. skolefester. Vi skal sætte meget mere fokus på alkoholvaner og det skal italesættes som en naturlig adskillelse af børne- og ungelivet.

Udarbejde sundhedsstatus på skolebørn og unge - Implementeret inden udgangen af 2012
Når vi arbejder med sundhedspolitik, er vi også nødt til at betinge vores indsatsområder af viden. for at blive klogere på de problemstillinger, vi skal løse. Derfor vil Sundhedsplejersken sammen med sundhedsafdelingen udarbejde sundhedsstatus så vi kan afdække indsatsområderne.
Det nytter noget - Tænk på tandplejen fra sidst i 1970érne. Der blev arbejdet målrettet og systematisk og resultatet er ikke til at tage fejl af. Det var og er en bragende succes.

Børnene må ikke forlade skolen i skoletiden – Implementeret august 2013
I dag er det op til den enkelte skole, om eleverne må forlade skolen i skoletiden. Gennem dette punkt i sundhedspolitikken vil vi meget tydelighed skabe bedre betingelser for at skolerne kan støtte eleverne i at vælge de sunde kosttilbud skolerne allerede nu tilbyder.
De sunde kostvaner er introduceret tidligt i dagpleje, vuggestuer og børnehaver og vi vil gerne skabe sammenhæng for børnene, når de skifter fra institution til skole, så de fastholder de gode vaner.
Det er i og for sig ligegyldigt om børnene køber maden i skolen eller om de har en madpakke med hjemmefra. Det socialudvalget har lagt vægt på er, at børnene ikke bruger købmanden, bageren eller tanken som et alternativ i skoletiden.
Vi er klar over at det stiller krav til skolerne, der er centrale aktører i forhold til elevernes kost. Det betyder bl.a. at skolerne skal have at tilstrækkeligt udbud af gode og sunde madvarer i deres skoleboder. Vi tror til gengæld også at skolerne vil være med til at involvere ansatte, elever og forældre i hvordan målet nås.

Ingen frituremad i hallerne – implementeret 2014
Hallerne spiller en betydelig rolle med at opfylde kommunens sundhedspolitik, både omkring kost og motion. Vi skal samarbejde med haller og foreninger om hvordan vi kan opnå dette. Skal det være den helt hardcore model, hvor man ikke finder slik, sodavand eller friture – eller skal det være en mere moderat model. Det må vi finde ud af sammen i arbejdsgrupper.

Til sidst vil jeg fremhæve at der er afsat 400.000 kr. i budget 2012 til at ansætte en kost og ernæringsmedarbejder. Medarbejderen vil arbejde systematisk på tværs af alle udvalg og vil både undervise og formidle viden på området. Vedkommende vil også blive en central aktør i udarbejdelse af den kommende kostpolitik.

Sundhedspolitikken er både nødvendig og ambitiøs – For det vil vi og det tør vi!
Jeg vil pĂĄ den Socialdemokratiske gruppes vegne anbefale den reviderede sundhedspolitik til godkendelse.

Lone Pilgaard Sørensen
Bliv medlem

Indflydelse pĂĄ politikken

Deltagelse i aktiviteter

Modtag nyhedsbreve

+ mange andre fordele


Landspolitik


Kalender


  Socialdemokratiet Lemvig kommune  |  Høgevej 14  |  7620 Lemvig  |  23 35 48 97  |  info@socialdemokraterne-lemvig.dk