Billeder fra kongres

Mød os på Facebook

Webleksikon

Vores politik fra A til Ă…

Links

Her har vi samlet en række relevante links

Udvalg

Oversigt over diverse udvalg

Galleri

Billeder fra forskellige begivenheder samles her

Byrådsmødet onsdag 12. okt 2011

Af Lone Pilgaard Sørensen
13-10-2011

Oplæg til frivillighedspolitik inden for ældreområdet

Socialdemokraterne lægger stor vægt på det frivillige sociale arbejde, der udføres. Vi ved, at det har uvurderlig værdi for mange mennesker. Det er vigtigt, at dette arbejde udvikles og styrkes gennem et nært og målrettet samarbejde mellem kommunen og de frivillige.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at starte med at udarbejde et oplæg til en frivillighedspolitik inden for ældreområdet.
En frivilligpolitik angiver bl.a., hvilke forventninger man har til relationen mellem kommunen, altså de ansatte og de frivillige og hvordan den kan bruges aktivt til at skabe gode vilkår og ikke mindst klare rammer for samarbejdet. Hvordan vi positivt synliggør det frivillige arbejde.
Vi vil give de frivillige en fælles platform og en generel viden om kommunens opbygning, holdninger og værdier. Forankring er vigtigt og den skaber man bl.a. ved erfaringsudveksling og dannelse af netværk mellem de frivillige.
Vi har et ansvar for at klæde de frivillige på til at klare den opgave, de har påtaget sig. De forskellige aktiviteter, som frivillige deltager i, skal sættes inden for nogle rammer, og det gør vi f.eks. ved at udarbejde en guide til hvordan man agerer som frivillige, både muligheder og begrænsninger.
Der er bevilget 100.000 kr. til at fremme den frivillige indsats til gavn for de svageste ældre i kommunen. Der er en årsplan under udarbejdelse for hvordan de bevilgede 100.000 kr. bedst muligt kan bruges. Årsplanen vil forhåbentligt indeholde informative møder omkring emner der berører det frivillige arbejde.
Det er dejligt at ældrerådet bakker fuldt op omkring politikken, da de er værdifulde medspillere til denne.

Sidst men ikke mindst vil jeg bare sige at frivillige jo ikke er professionelle ansatte. Det at være frivillig er ikke en profession - det er noget ganske andet  Den frivilliges fokus er og skal være lokalt pĂĄ det konkrete arbejde og det er sagen de arbejder for, der giver mening, trivsel og tilfredshed.

Jeg vil på den socialdemokratiske gruppes vegne anbefale oplægget til frivillighedspolitikken.

Lone Pilgaard Sørensen
Bliv medlem

Indflydelse pĂĄ politikken

Deltagelse i aktiviteter

Modtag nyhedsbreve

+ mange andre fordele


Landspolitik


Kalender


  Socialdemokratiet Lemvig kommune  |  Høgevej 14  |  7620 Lemvig  |  23 35 48 97  |  info@socialdemokraterne-lemvig.dk