Billeder fra kongres

Mød os på Facebook

Webleksikon

Vores politik fra A til Ă…

Links

Her har vi samlet en række relevante links

Udvalg

Oversigt over diverse udvalg

Galleri

Billeder fra forskellige begivenheder samles her

Til orientering budget 2013/kan forsvare og forklares

Af Karsten Kragelund
26-09-2012
I forbindelse med budgetaftalen for budget 2013 blev der, for at få finansieringen til at hænge sammen, aftalt at alle udvalg skal reducere med 1%. Det giver et samlet effektiviseringsbidrag på 10 mio. kr. for hele Lemvig Kommune, hvoraf Familie- og Kulturudvalget skal bidrage med effektiviseringer for 4,324 mio. kr.

Familie & Kultur indstiller til 2. behandling følgende effektiviseringsforslag.
60 Familie- og Kulturudvalget 4.324
001 Dagtilbud for børn og unge 892
002 Børn, Familie og Sundhed 721
003 Undervisning 2.302
004 Kultur, fritid og folkeoplysning 409
Effektiviseringskravet skal opfattes som en samlet ramme for hele udvalget, og fagudvalgene bestemmer selv fordelingen af besparelsesforslag mellem politikomrĂĄder.
Besparelsesforslag:
2013 2014 2015 2016
Dagplejen - Rammebesparelse -320 -320 -320 -320
Daginstitutioner - Rammebesparelse -400 -400 -400 -400
Beskæftigelsesmaterialer m.v. – nedsættes med 100 kr. pr. barn med undtagelse af vuggestuebørn -172 -172 -172 -172
Børne- og Familiecenter – rammebesparelse -721 -721 -721 -721
Skolefritidsordninger – rammebesparelse -100 -100 -100 -100
Folkeskoleområdet – rammebesparelse -2.202 -2.202 -2.202 -2.202
Lemvig Museum 1.716.000 - Reduktion pĂĄ 1% -17 0 0 0
Museet for Religiøs Kunst 1.150.000 - Reduktion på 1% -12 0 0 0
Lemvig Bibliotek 9.417.000 - Reduktion pĂĄ 1% -94 0 0 0
Lemvig Musikskole 2.558.000 - Reduktion pĂĄ 1% -26 0 0 0
Folkeoplysning - Ungdomsklubber rammebesparelse -60 -100 -100 -100
Kulturtilskud – Samme beløb som i 2012.
Beløbet i 2013 er indregnet i budgetforliget 0 -100 -100 -100
Fritidstilbud for de 10-14 ĂĄrige 0 -209 -209 -209
Medlemstilskud (ca. 10 kr. mindre pr. medlem – fra 63 kr. til ca. 53 kr.) -100 0 0 0
Lokaletilskud (nedsættelse af tilskud til udvidelser (reparationer af klubhuse og lign.)) -100 0 0 0
I alt -4.324 -4.324 -4.324 -4.324
Regeringeng har afsat 500 mio. kr. til dagtilbudsområdet fra 2013, som fordeles i forhold til antal af 0 – 5 årige. Lemvig Kommunes andel udgør 1,5 mio. kr.

Pengene skal gives til en bedre kvalitet i dagtilbuddene. Det fremgår af finanslovsteksten, at midlerne skal bruges på bedre normering, men i forbindelse med økonomiaftalen blev regering og KL enige om, at midlerne skal anvendes til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud uden krav til normeringer. Det er således op til den enkelte kommune at vurdere og prioritere, hvordan kvaliteten forbedres.
Regeringen og KL vil frem mod næste års økonomiaftale følge udviklingen i
normeringerne i dagtilbud fra 2012-2013 – for kommunerne under ét – men
det sker uden krav om udvikling og sanktioner. Dog skal opfølgningen støtte,
at midlerne anvendes til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud.
Kommunerne og de enkelte institutioner har forskellige behov og udfordringer
og der er derfor forskellige initiativer, der kan føre til kvalitetsforbedringer. Det kan f.eks. være:
• Fokus på normeringer i dagtilbud
• Fokus på læringsmiljøet i dagtilbud, herunder organisering og tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde, planlægning af læringsforløb og udvikling af relationsarbejdet
• Brug af ressourcepædagoger, som er særligt uddannet eller har særlig
viden indenfor f.eks. læring eller inklusion og dermed kan sikre kvalitet
og faglighed i indsatsen
• Familiepædagoger eller socialrådgivere i daginstitutionerne
• Praksisudvikling i institutioner med høj andel af børn med svag familiebaggrund koblet med efter-/videreuddannelse indenfor inklusion og didaktik, så pædagogerne er bedre rustet til at planlægge og målrette det pædagogiske arbejde.Forslag Udgift
1) Opnormering fra 5,1 til 5,2 time pr. barn for børnehavebørn og det dobbelte for vuggestuebørn 663.000 kr.
2) Opnormering fra 5,1 til 5,3 time pr. barn for børnehavebørn og det dobbelte for vuggestuebørn 1.330.000 kr.
3) Skolefritidsordninger – opnormering fra 2,5 til 2,6 time pr. barn 258.000 kr.
4) Skolefritidsordninger – opnormering fra 2,5 til 2,7 time pr. barn 527.000 kr.
Stigning i forældrebetaling pr. måned:
Forslag 1) 25 timer 35 timer Fuld tid
Vuggestue 30 kr. 37 kr. 45 kr.
Børnehave 16 kr. 20 kr. 25 kr.
Forslag 2)
Vuggestue 55 kr. 70 kr. 85 kr.
Børnehave 30 kr. 38 kr. 45 kr.
Skolefritidsordninger Morgen Hel Tid til børn Seniorplads
Forslag 3) 10 kr. 30 kr. 25 kr. 20 kr.
Forslag 4) 15 kr. 60 kr. 45 kr. 40 kr.
Forældrebetalingen på 25 timers modul udgør 65% og på 35 timers modul 82% af taksten på fuld tid.

Familie & Kultur indstiller, at der tages stilling til, hvordan de afsatte midler skal fordeles mellem dagtilbudsområdet og udviklingsmidler/nye tiltag på Børne- og Familiecentrets område. Konsekvenserne på dagtilbudsområdet indregnes i forældrebetalingen.
Endvidere indstilles, at beløbet til udviklingsmidler/nye tiltag på Børne- og Familiecentrets område udmøntes af Familie- og Kulturudvalget efter konkret ansøgning.
Beslutning:
Pulje -3.000.000 kr.
Normering (dagtilbud): 1.900.000 kr.
Normering SFO: 358.000 kr.
Udvikling (0 - 18-ĂĄrs omrĂĄdet): 742.000 kr.
Konsekvensen indregnes i forældrebetaling. Forslag til udviklingspuljen besluttes konkret af Familie- og Kulturudvalget.
Bliv medlem

Indflydelse pĂĄ politikken

Deltagelse i aktiviteter

Modtag nyhedsbreve

+ mange andre fordele


Landspolitik


Kalender


  Socialdemokratiet Lemvig kommune  |  Høgevej 14  |  7620 Lemvig  |  23 35 48 97  |  info@socialdemokraterne-lemvig.dk