Billeder fra kongres

M√łd os p√• Facebook

Webleksikon

Vores politik fra A til √Ö

Links

Her har vi samlet en række relevante links

Udvalg

Oversigt over diverse udvalg

Galleri

Billeder fra forskellige begivenheder samles her

Beretningen på generalforsamlingen d. 19. februar 2012

Af J√łrn Sand
20-02-2013

Skriftlig beretning for året 2012
på generalforsamlingen den 19. februar 2013


Indledning.

Beretning for 2012 vil som sædvanen tro omhandle partiforeningens arbejde her i Lemvig, samt en del af det, som er foregået i regionen, kredsen og på landsplan.
√Ör 2012 har v√¶ret √•ret hvor vi som socialdemokrater har haft regeringsmagten med Helle Thorning Schmidt som Danmarks f√łrste statsminister. Et √•r hvor alt ikke lige er g√•et efter det vi √łnskede, at f√• succes, med den politik som regeringspartierne f√łrer og da is√¶r ikke p√• meningsm√•lingerne. Vi tabte som bekendt valget men vandt magten, derom senere i beretningen om hvordan regeringen b√łr arbejde. Hvis vi studerer meningsm√•lingerne hen over √•ret har de ikke v√¶ret med os, men de vender formentlig inden n√¶ste valg. Vinder vi eller holder vi stand til regions og byr√•dsvalget til efter √•ret? Ja det arbejdes der benh√•rdt p√• her i vores lokale partiforening, men det er op af bakke ogs√• dette uddybes mere i beretningen.

Byrådsarbejdet.

Vores 4 byrådskollegaer har igen kæmpet hver især på deres måde og i de respektive udvalg hvor de sidder placeret. Senere på dagsordenen kommer de hver især ind på arbejdet i byrådet. Jeg håber at generalforsamlingen får et indblik i hvordan de 4 har gjort forskel som socialdemokrater i Lemvig Byråd. Jeg forventer og håber også vi får et indblik i hvordan vi socialdemokrater får lavet en kant i byrådet i 2013 således at der ingen tvivl er for vælgerne til valget i november om hvor krydset skal sættes i stemmeboksen. Krydset skal sættes ved liste A.
Det gl√¶der vi os til at h√łre om.

Regionen og kredsen.

Verden bev√¶ger sig, og det g√•r st√¶rkt. Danmark og den vestlige verden bliver presset af konkurrencen fra bl. a. Asien og vi bliver presset p√• andre omr√•der i disse √•r, bla. is√¶r p√• l√łnningerne hvor vi bliver sammenlignet med is√¶r Tyskland.
Vi mister markedsandele og job. Samtidig ser vi en udvikling, hvor stadig f√¶rre unge skal fors√łrge stadig flere √¶ldre. Prognoserne siger, at indbyggertallet i Region Midtjylland i 2030 er steget med 130. 000 indbyggere - fra 1,26 mio. til n√¶sten 1,4 mio. indbyggere.
Det er der i sig selv ikke noget galt i. Men n√•r arbejdsstyrken i samme periode kun stiger med 10. 000 indbyggere, blinker de r√łde lamper. For hvem skal fors√łrge de stadigt flere uden for arbejdsmarkedet?
Desuden viser tallene, at udviklingen sker sk√¶vt: Den √łstjyske befolkning stiger med hele 117. 000 indbyggere, mens den vestjyske kun stiger med 13. 000 indbyggere. Vi √łnsker her i udkanten af regionen at Region Midtjylland skal udvikle sig til en international v√¶kstregion i et sammenh√¶ngende Danmark. Region Midtjylland og de 19 kommuner skal selvf√łlgelig se p√• dette isue.
If√łlge prognoserne vil der i Region Midtjylland i 2030 v√¶re et stort underskud af h√łjtuddannet arbejdskraft, mens eftersp√łrgslen p√• ufagl√¶rt arbejdskraft falder markant.
Sundhedsomr√•det er et af de omr√•der, udviklingen g√•r st√¶rkt. Der er mulighed for at give borgerne stadig flere muligheder for behandling. Det er godt. Men ogs√• den offentlige sektor har en stram √łkonomi.
Region Midtjylland har f√łlt det i form af en stor omstillings- og spareplan, der i 2011 og 2012 har sk√•ret mere end en halv mia. kr. af budget og desv√¶rre har betydet, at regionen har m√•ttet afskedige mange dygtige ansatte.
Region Midtjylland er g√•et sammen med de fire regioner for at forebygge fejl og reducere spild. Det er bedre for patienterne og det sparer ressourcer. For eksempel skal alle blive bedre til at forebygge infektioner. Der skal effektiviseres, bl.a. gennem f√¶lles indk√łb og it. Fokus p√• kvalitet betyder ogs√•, at der skal prioriteres anderledes end hidtil.
Der er nok at arbejde med i for regionspolitikerne og det bliver ogs√• her sp√¶ndende at f√łlge det kommende valg om Bent Hansen igen kan f√• et kanonvalg med et efterf√łlgende flertal s√•ledes at socialdemokraterne kan bibeholde regionsformandsposten og magten.

P√• kredsplan har kredsen en ny kandidat til folketingsvalget som er Helle Dam. Helle Dam har f√łr v√¶ret kandidat. Helle er med os i dag og hun har et indl√¶g om hvorfor hun igen opstiller for Struer Lemvig kredsen.
Kredsen har haft Poul Erik Skov Heunecke og Hans Br√łnfeld, begge medlemmer af hovedbestyrelsen, til et kredsm√łde.
Her i det nye √•r har kredsen netop haft bes√łg af gruppeformand Henrik Saas Larsen. En aften som trak ca. 55 personer. Et offentligt m√łde hvor alle kunne m√łde op.
Til regionsr√•dsvalget har Struer partiforening opstillet Eigil Christensen. Lemvig partiforening og Lemvig √ėst har ikke opstillet den sidste kandidat endnu.
Simon Kollerup, kommunalordf√łrer i folketinget, har v√¶ret p√• et bes√łg i kredsen i aftes som blev holdt i Struer.

Landspolitik.
En foruds√¶tning for at styrke dansk √łkonomi er, at regeringen gennemf√łrer reformer. Reformerne skal skabe grobunden for fremtidig v√¶kst ‚Äď v√¶kst, der skaber arbejdspladser, og v√¶kst, der giver r√•d til gode skoler, moderne sygehuse og ordentlig √¶ldrepleje. Vi skal skabe et Danmark, hvor langt f√¶rre m√• n√łjes med at se til fra sidelinjen. En integrationsindsats, der har ret og pligt som omdrejningspunkt, skal give flere indvandrere og efterkommere solid tilknytning til arbejdsmarkedet. Netop i disse dage freml√¶gges en ny SU reform.
Udst√łdelse fra det arbejdende f√¶llesskab er en trussel, der rammer den enkelte lige s√• h√•rdt, som den falder tilbage p√• f√¶llesskabet, fordi vi ikke form√•ede at skabe plads til alle, der vil. Derfor skal vi is√¶r fokusere p√• at nedbringe ungdomsarbejdsl√łsheden, s√• de unges f√łrste m√łde med arbejdsmarkedet ikke er arbejdsl√łshed.
Vi skal g√łre det attraktivt at drive virksomheder i Danmark. Derfor skal vi frem mod at sikre gode rammebetingelser for virksomhederne, s√• Danmark skal v√¶re hjemsted for et stigende antal produktions-arbejdspladser med h√łjt kvali-ficeret arbejdskraft og h√łjteknologi. S√¶rligt inden for gr√łnne teknologier som energi, milj√ł- og bioteknologi skal Danmark udnytte og udbygge sin f√łrer-position. Det kr√¶ver m√•lrettet satsning fra samfundets side ‚Äď og myndigheder, der smidigt og fleksibelt spiller med. Sp√¶ndende at f√łlge om det lykkes at f√• 2 generations bio ethanol til M√•bjerg v√¶rket som kan give mange arbejdspladser.
Vi skal have en aktiv erhvervspolitik, der skaber nye arbejdspladser, bl.a. ved at forbedre produktiviteten, og en erhvervspolitik, der motiverer offentlige og private arbejdssteder til at p√•tage sig et socialt ansvar. Vi skal investere i forskning, innovation og uddannelse for at sikre, at Danmark har den viden og den arbejdskraft, der kan drive vores samfund fremad. Vi skal stimulere kreativitet og nysgerrighed i hele samfundet. Den frie forskning samt samarbejder mellem universiteter og erhvervslivet skal g√łre Danmark parat til at skabe fremtidens arbejdspladser. Vi skal ikke blot se de nye v√¶kstlande som konkurrenter, men som nye markeder, der kan aftage de produkter, som er vores s√¶rlige styrke.
En af fagbevægelsens og socialdemokratiets store sejre er, at mennesker på arbejdsmarkedet ikke bliver fysisk nedslidte i samme grad som tidligere. I 2012 er det desværre den psykiske nedslidning med f.eks. stress og depression, der er et voksende problem. Den udvikling skal socialdemokraterne og arbejds-markedets parter vende i fællesskab. På fremtidens arbejdsmarked
vil job- og karriereskift fortsat v√¶re hyppige. Derfor skal der investeres i arbejdstagernes omstillingsevne samtidig med at det sikres, at vi har et sikkerhedsnet, s√• midlertidige perioder uden arbejde ikke betyder √łkonomisk ruin for den enkelte.

Alt sammen noget som lyder meget godt men vil det lykkes for Helle Thorning Schmidt at få skabt vækst og dermed arbejdspladser inden næste valg? Held og lykke til regeringen.


Partiforeningen i Lemvig.

Socialdemokraterne i Lemvig har nu 110 medlemmer. Vi har i √•rets l√łb haft f√łlgende aktiviteter:

 Der er udsendt 3 nyhedsbreve til alle vore medlemmer i 2012. Igen vil vi opfordre alle til at meddele bestyrelsen hvis der skiftes mailadresse. Vi har efterh√•nden mange e-mail-adresser og vi vil meget gerne have flere. Det betyder en lettelse og besparelse.
 Traditionen tro har vi i vort samarbejde med LO-Nordvestjylland afholdt 1. maj m√łde p√• Havnen i Lemvig. I √•r kunne vi ikke holde det p√• det s√¶dvanlige sted, da havnen var under ombygning. Vi fik anvist en plads foran fiskernes indk√łbsforening. Vi lejede et telt, havde p√• forh√•nd booket ‚ÄĚWindows‚ÄĚ og vejret og solen stod h√łjt p√• himlen og vi havde en super dag med masser af mennesker.
 Talerne blev holdt af: Byr√•dsmedlem i Lemvig Kommune Lone Pilg√•rd S√łrensen, Bolig minister Carsten Hansen (S), Kristen Tovborg (SF), Folketingskandidat Helle Dam, Formand for Dansk El forbund J√łrgen Juul Rasmussen. Vi m√•tte faktisk sige nej til Lars Don, MF for enhedslisten valgt i Herning kredsen.
 Endnu engang var vort 1. maj m√łde godt bes√łgt og var et vellykket arrangement.
 Bestyrelsen afholder som s√¶dvanlig bestyrelsesm√łder hver m√•ned i 3F Vests m√łdelokaler i Storegade 23, Lemvig. Kommunalr√•dsmedlemmerne har en st√•ende invitation til at deltage i bestyrelsesm√łderne og de deltager s√• meget som tiden tillader.
 Vi var ikke i √•r med p√• Lemvig Dyrskue sammen med andre partiforeninger, men i √•r skal vi med.
 Vores nye hjemmeside bliver stadig udviklet hele tiden. www.socialdemokraterne-lemvig.dk
 Anders Kuhnau (S) regionsmedlem, formand for flere udvalg og medlem af det magtfulde forretningsudvalg, var med p√• juni bestyrelsesm√łdet med et opl√¶g om hans arbejde som politiker i Regionsr√•det.
 Vi har deltaget p√• regionsm√łdet i Hald Ege.
 Deltog ogs√• p√• kongressen i Aalborg.
 Har ogs√• arbejdet p√• DSU lokalt men er op af bakke. Sv√¶rt at finde de unge.


Arbejdet har ogs√• i √•r v√¶ret udfordrende p√• flere omr√•der, men arbejdet det kommende √•r vil igen st√• i at finde kandidater og s√• selvf√łlgelig at de personer som gerne vil deltage i politik, ogs√• f√•r mulighed for det. Kontakt et af vore bestyrelsesmedlemmer ved at klikke ind p√• vores hjemmeside
Kandidatudvalget har allerede holdt 5 m√łder i √•r hvor det som bekendt er meget sv√¶rt at finde nye kandidater. Vores 4 nuv√¶rende byr√•dskandidater har meddelt at de alle genopstiller. Det er gl√¶deligt. Udvalget har arbejdet benh√•rdt p√• at ringe rundt til mange forskellige som vi synes kunne v√¶re interessante som ny kandidat. Is√¶r i byerne Harbo√łre og Thybor√łn har vi haft kontakt til mange, men for f√• har lysten. Yderomr√•derne rundt om Lemvig har vi v√¶ret i kontakt til enkelte men vi skal prioritere disse mere nu her hen over for√•ret. Vi har som noget nyt holdt et infom√łde for nye kandidater som blev afholdt 11. november og et nyt m√łdes holdes 11. marts. M√łdets form√•l var og er at give nye kandidater et indblik i byr√•dsverden. Vi havde 4 nuv√¶rende og fratr√•dte byr√•dskollegaer p√• som opl√¶gsholdere. En aften som blev godt modtaget af de fremm√łdte.

Slutning.

Beretningen skal slutte med en stor tak til bestyrelseskollegaer, suppleanter og tak til alle vore kommunalr√•dsmedlemmer. Tak for et godt samarbejde i det forl√łbne √•r.


Bestyrelsen
Bliv medlem

Indflydelse på politikken

Deltagelse i aktiviteter

Modtag nyhedsbreve

+ mange andre fordele


Landspolitik


Kalender


  Socialdemokratiet Lemvig kommune  |  H√łgevej 14  |  7620 Lemvig  |  23 35 48 97  |  info@socialdemokraterne-lemvig.dk